ODTÜ Öğretim Üyesi Alımı İlanı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Resmi Gazetede 1 akademik personel alımı ilanı yayınladı. Son başvuru tarihi 22 Ekim 2021

ODTÜ Öğretim Üyesi Alımı İlanı
Yayınlanma Tarihi : 08 Ekim 2021 13:35

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Resmi Gazetede 1 akademik personel alımı ilanı yayınladı.

Başvuru için şartlar nelerdir?

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Başvuruda istenecek belgeler ve başvuru yöntemi nedir?

Başvuruda bulunacak adaylar bilimsel çalışmalarını, atıflarını ve yayınlarını; özgeçmiş ve yayın listelerini; diploma örneklerini (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik); dil belgesini ve Başvurulacak bölümü ve alanı belirten dilekçe ekinde Profesör adayları 6 takım, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi adayları 4 takım olmak üzere, salt okunur CD'lere ve taşınabilir belleklere yüklenmiş olarak posta yoluyla veya şahsen yapacaklardır. Posta yoluyla başvuru yapacak adaylar, ODTÜ Evrak ve Arşiv Müdürlüğüne (Rektörlük binası kat: -1) adresine belgelerini göndermeleri gerekmektedir. Başvuru belgelerinde eksiklik olması durumunda başvuru yapan aday değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru yapacak adaylar belgelerini 22 Ekim 2021 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir.