İstanbul Kültür Üniversitesi Akademik Personel Alımı

İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi ve elemanı pozisyonunda 8 akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 25 Ekim 2021

İstanbul Kültür Üniversitesi Akademik Personel Alımı
Yayınlanma Tarihi : 11 Ekim 2021 18:34

İstanbul Kültür Üniversitesi Resmi Gazete'de öğretim üyesi ve elemanı pozisyonunda 8 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

Başvuru şartları nelerdir?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olunması,

2. Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması,

3. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması,

4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olması,

5. Eğitim dili İngilizce olan programlara yapılan başvurularda, başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlaması,

6. Adayların Üniversitemiz https://www.iku.edu.tr/tr/yonergeler sayfasında yayımlanan T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi doğrultusunda Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadroları için değerlendirme Rektörlük tarafından yapılır. Adayın başvurusu ilgili Rektör Yardımcısının yürütücülüğünde Rektör Yardımcılarından oluşan bir komisyon tarafından bir ön incelemeye tabi tutulur.

Başvuru şekli ve tarihi nedir?

Başvuru yapmak isteyen adaylar, başvurularını kadro alımı yapacak olan ilgili Fakültelerin Dekanlığına ve Meslek Yüksekokullarının Müdürlüğüne istenen belgeler ile birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Başvurular 11.10.2021-25.11.2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Başvuru adresi nedir?

1. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin İlan Edilen İlgili Kadrolarına Başvurular İçin Basın Ekspres Yerleşkesi Halkalı Merkez Mahallesi, Ekspres Cad. No:11, 34303 Küçükçekmece/İstanbul

2. Meslek Yüksekokulu'nun İlan Edilen İlgili Kadrolarına Başvurular İçin İncirli Yerleşkesi Yolbaşı Sokak, 34147 Bakırköy/İstanbul