Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Bandırma, Onyedi Eylül Üniversitesi bünyesinde görevlendirilmek üzere, Öğretim Üyesi, Elemanı, 41 akademik personel alımı yapılacak. Son başvuru tarihi 9 Ağustos 2021
26 Temmuz 2021 11:32 Akademik İlanlar
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Bandrıma Onyedi Eylül Üniversitesi kapsamında; profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim elemanı, araştırma görevlisi alımı olacaktır. Başvuru yapacak adayların ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları yerine getirmeleri ve evrakları eksiksiz tamamlamaları gerekmektedir. Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilirler. Ortak Belgeler ve hizmet cetvelinde e-Devlet üzerinden alınanlar kabul edilmektedir. Başvuru evrakları adaya iade edilmeyecektir. Rektörlük tarafından uygun gördüğü takdirde başvuru yapılmış olsa dahi ilanın her aşaması iptal edilebilir.

İlan : 26 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete

Başvuru Başlangıç : 26 Temmuz 2021

Başvuru Bitiş : 09 Ağustos 2021

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun'un ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması ve 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki tüm şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz.

Rektörlük tarafından uygun gördüğü takdirde başvuru yapılmış olsa dahi ilanın her aşaması iptal edilebilir.

1) BAŞVURU BELGELERİ

1.1.) PROFESÖR

Profesör kadroları daimi statüde olup, kadro şartlarını taşıyan profesör adaylarının başvuracakları birim, bölüm ve anabilim dalını/programını belirtir dilekçelerine yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstererek ekleyecekleri;

1) *Lisans mezuniyet belgesinin onaylı örneği

2) *Yüksek Lisans mezuniyet belgesinin onaylı örneği

3) *Doktora mezuniyet belgesinin onaylı örneği

4) *Doçentlik Belgesinin onaylı örneği

5) *Özgeçmiş

6) *Yayın listesi

7) *Bilimsel çalışma ve yayınlar

8) *Yabancı Dil Belgesi

9) *Kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar

10) *Eğitim-öğretim faaliyetleri

11) *Yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları

1.2.) DOÇENT

Doçent kadroları daimi statüde olup, kadro şartlarını taşıyan doçent adaylarının başvuracakları birim, bölüm ve anabilim dalını/programını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri;

1) *Lisans mezuniyet belgesinin onaylı örneği

2) *Yüksek Lisans mezuniyet belgesinin onaylı örneği

3) *Doktora/Sanatta Yeterlik/Tıpta Uzmanlık mezuniyet belgesinin onaylı örneği

4) *Doçentlik Belgesinin onaylı örneği

5) *Özgeçmiş

6) *Yayın listesi

7) *Bilimsel çalışma ve yayınlar

8) *Yabancı Dil Belgesi

9) *Herhangi bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için bu hizmetlerini gösterir onaylı hizmet cetveli kapsayan dosyalarını 6 takım halinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığı Akademik Şube Müdürlüğüne aşağıdaki belgeleri de ekleyerek şahsen veya posta ile teslim etmeleri gerekmektedir.

1.3.) DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru şartlarını taşıyan adayların başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını/programını belirten dilekçelerine ekleyecekleri;

1) *Lisans mezuniyet belgesinin onaylı örneği

2) *Yüksek Lisans mezuniyet belgesinin onaylı örneği

3) *Doktora/Sanatta Yeterlik/Tıpta Uzmanlık mezuniyet belgesinin onaylı örneği

4) *Özgeçmiş

5) *Yayın listesi

6) *Bilimsel çalışma ve yayınlar

7) *Yabancı Dil Belgesi

8) *Herhangi bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için bu hizmetlerini gösterir onaylı hizmet cetveli

kapsayan dosyalarını 6 takım halinde ilgili Birime (Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne) aşağıdaki belgeleri de ekleyerek şahsen veya posta ile teslim etmeleri gerekmektedir.

12) *Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgilerini

13) *Herhangi bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için bu hizmetlerini gösterir onaylı hizmet cetveli

kapsayan dosyalarını 8 takım halinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığı Akademik Şube Müdürlüğüne aşağıdaki belgeleri de ekleyerek şahsen veya posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. Ortak Belgeler:

14) Fotoğraf (2 adet)

15) Nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi,

16) Adli Sicil Kaydı

17) Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten) (erkek adaylardan)

Ortak Belgeler:

10) Fotoğraf (2 adet)

11) Nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi,

12) Adli Sicil Kaydı

13) Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten) (erkek adaylardan)

Ortak Belgeler:

9) Fotoğraf (2 adet)

10) Nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi

11) Adli Sicil Kaydı

12) Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten) (erkek adaylardan)

2) İlgili Yönetim Kurulları adaylardan deneme dersi yapmalarını isteyebilir.

3) Personel Daire Başkanlığı http://pdb.bandirma.edu.tr internet sayfasında yayımlanan başvuru formu ile başvuru yapılması gerekmektedir.

4) İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

5) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların atamaları yapılmayacaktır.

6) Son başvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Postaya verilen başvuruların süresi içinde ilgili birime ulaşması adayların sorumluluğunda olup postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

NOT: Onaylı istenen belgelerini, yayın listelerini ve ortak belgeleri yazılı olarak teslim etmek kaydıyla; adaylar isterlerse * işaretli belgelerini istenilen takım adedi kadar PDF formatında elektronik ortamda (USB Bellek / Flash Bellek) verebilirler.

Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilirler.

Ortak Belgeler ve hizmet cetvelinde e-Devlet üzerinden alınanlar kabul edilmektedir.

Erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya Bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir. Atanmaya hak kazanan adaylardan Sağlık Kurulu Raporu istenebilecektir.

Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

Duyurulur.

İlan : 26 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete

Başvuru Başlangıç : 26 Temmuz 2021

Başvuru Bitiş : 09 Ağustos 2021

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru için gerekli belgelere ve ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin https://www.bandirma.edu.tr adresinden ulaşılabilir. İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz.

Duyurulur.

Başvuru Adresi : Kadro ilanının yapıldığı ilgili birimlere yapılacaktır.

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi : https://www.bandirma.edu.tr

1- Adaylar başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının http://pdb.bandirma.edu.tr internet sayfasında yayımlanan form dilekçe ve dilekçede istenen nitelikteki belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapmak zorundadır. (Farklı bir başvuru yöntemi kabul edilmeyecektir).

2- Başvuru formunda onaylı ve/veya ıslak imzalı olarak istenen belgelerde Fotokopi/Renkli Fotokopi belgeler kabul edilmemektedir.

3- Belgelerde onaylayanın adı soyadı, unvanı, mühür, tarih olmalı, bu bilgiler ve mührün okunaklı olması gerekmektedir.

4- Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilir. Birden fazla kadroya yapılan müracaatların hiçbiri dikkate alınmayacaktır.

5- Belgelerin ilgili bir kamu kurumu tarafından (Aslı Gibidir) onaylanmış olması yeterlidir. Belgelerin aslı görülmek kaydıyla, başvuru yapılan Birimde de Aslı Gibidir onayı yapılabilir, noter onaylı olması (yabancı dilden tercüme edilen belgeler hariç) zorunlu değildir.

6- "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca yüksek lisans belgelerinin tezli olup olmadığı belirtilmesi gerekli olup Tezli Yüksek Lisans olduğu belirtilmeyen belgelerde Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirme yapılacaktır.

7- Başvuru belgeleri iade edilmeyecektir.

8- Başvurular, sonuçlar ve kazanan adayların atama için başvuru evraklarıyla ilgili Üniversitemiz internet sayfasında yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

9- İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, süresi içinde yapılmayan başvurular, imzasız başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

10- Başvurular müracaat edilecek birime posta yoluyla veya şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak ilgili Birime ulaşması gerekmektedir. (Yanlış Birime ve/veya adrese teslim edilmesinden ve postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir).

11- Araştırma Görevlisi ilanlarında atamalar 2547 sayılı Kanun'un 50-d maddesine göre yapılacaktır.

12- Rektörlük tarafından uygun gördüğü takdirde başvuru yapılmış olsa dahi ilanın her aşaması iptal edilebilir.

Başvuruda istenilen Belgeler

Araştırma Görevlisi Kadroları için;

1- İmzalı Başvuru Formu

2- ALES Sonuç Belgesi (Doğrulama kodu bulunan) (Muafiyet talep edenler için muafiyete esas belgesinin Aslı/Aslı Gibidir onaylı örneği)

3- YDS veya Eşdeğeri Sınav Sonuç Belgesi (Doğrulama kodu bulunan)

4- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı Gibidir onaylı örneği) (Yabancı ülkelerden alınan diplomalar için ek olarak onaylı denklik belgesi) (Başvuru tarihleri içerisinde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

(Adayların belgelerinde ilanda belirtilen bölümden/anabilim dalından/ programdan mezun olduğunu diploma/mezuniyet belgesinde veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınmış eşdeğerlik/denklik belgeleri ile kanıtlamaları gerekmektedir.)

5- Öğrenci Belgesi (İlan tarihinden sonra alınmış belgeler kabul edilir.) (Başvuru tarihleri içerisinde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

(Adayların ilanda belirtilen bölümde/anabilim dalında/programda öğrenim gördüğünü başvuru süresi içerisinde alınmış öğrenci belgesinde veya ilgili Enstitü Müdürlüklerinden alınmış ıslak imzalı/elektronik belgelerle kanıtlamaları gerekmektedir.)

6- Lisans Transkripti (Aslı/Aslı Gibidir onaylı örneği)

7- Lisansüstü Transkripti (Aslı/Aslı Gibidir onaylı örneği) (Henüz oluşmamışlar için zorunlu değil.)

8- Özgeçmiş

9- Adli Sicil Kaydı (Başvuru tarihleri içerisinde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

10- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için) (Başvuru tarihleri içerisinde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

11- Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı fotokopisi

12- İki adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş.)

Öğretim Görevlisi Kadroları İçin;

1 - İmzalı Başvuru Formu

2- ALES Sonuç Belgesi (Doğrulama kodu bulunan)(Muafiyet talep edenler için muafiyete esas belgesinin Aslı/Aslı Gibidir onaylı örneği)

3- YDS veya Eşdeğeri Sınav Sonuç Belgesi (Doğrulama kodu bulunan) (Yabancı dil şartı bulunmayan kadrolara başvurularda bu zorunlu belge değildir.)

4- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı Gibidir onaylı örneği) (Yabancı ülkelerden alınan diplomalar için ek olarak onaylı denklik belgesi) (Başvuru tarihleri içerisinde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

(Adayların belgelerinde ilanda belirtilen bölümden/anabilim dalından/ programdan mezun olduğunu diploma/mezuniyet belgesinde veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınmış eşdeğerlik/denklik belgeleri ile kanıtlamaları gerekmektedir.)

5- Lisans Transkripti (Aslı/Aslı Gibidir onaylı örneği)

6- Lisansüstü Transkripti (Aslı/Aslı Gibidir onaylı örneği)(Mezuniyet şartı olmayanlar için için zorunlu değil.)

7- Öğrenci Belgesi (İlan tarihinden sonra alınmış belgeler kabul edilir.) (Başvuru tarihleri içerisinde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

(Adayların ilanda belirtilen bölümde/anabilim dalında/programda öğrenim gördüğünü başvuru süresi içerisinde alınmış öğrenci belgesinde veya ilgili Enstitü Müdürlüklerinden alınmış ıslak imzalı/elektronik belgelerle kanıtlamaları gerekmektedir.)

8- Tecrübe Belgeleri ve SGK Hizmet Dökümü (Aslı veya noter onaylı örneği) (Tecrübe istenilen kadrolarda bu durumu kanıtlayan resmi ya da özel kuruluşlardan alınmış belgeler ile birlikte alanda çalışmayı kanıtlayan SGK Hizmet Döküm Belgesi (meslek kodunu ve unvanını gösterir) teslim edilecektir.)

9- Özgeçmiş

10- Adli Sicil Kaydı (Başvuru tarihleri içerisinde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

11- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için) (Başvuru tarihleri içerisinde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

12- Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı fotokopisi

13- İki adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş.)

ba01.pngba02.pngba03.pngba05.pngba06.pngba07.pngba04.png

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.