Mülakat Kalkıyor Mu? Bakan Bilgin Mülakat Açıklaması...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında mülakat ile ilgili açıklama yaptı. Haberimizin detayında...
08 Kasım 2021 18:04 Güncel Haberler
Mülakat Kalkıyor Mu? Bakan Bilgin Mülakat Açıklaması...

Bakan Bilgin: Öğretmen alımlarında mülakat çok önemli bir sistemdir!

Bakan Bilgin öğretmenlik mesleğinde mülakat sisteminin doğru bir sistem olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: Öğretmenlik mesleğine girenlerin -eskiden mülakatı vardı, şimdi var mı onu bilmiyorum doğrusu - özellikle öğretmenlerin de bir mülakat sisteminin içeriğinde olmasını çok anlamlı bulurum çünkü adam ders anlatacak, üslubu nasıldır, hitabı nasıldır ama ben bunların teknik olarak düzenlenmesinin, objektif şartlar içerisinde düzenlenmesinin uygun olduğunu düşünüyorum.''

Mülakat Sisteminde Sorular Hakkında...

Bakan Bilgin: ''Yani sorduğumuz sorular kendi keyfimize göre değerlendirilmiş sorular değildi. Anahtar sistemimizi önceden hazırlar verirdik. Bunların böyle denetim altına alınmasının mümkün olduğunu düşünüyorum.'' dedi.

Öğretmenlik Mülakat Soruları

 1. Ülkemizdeki halk eğitim merkezlerinin çalışmasını yeterli buluyor musunuz? Geliştirilmesi için neler yapılabilir?
 2. Bir kesim nüfusun artmasının gerekli olduğunu savunuyor. Sebebi ne olabilir?
 3. İnternetteki her bilgi doğru mudur? Öğrencilerin doğru bilgiye ulaşmasını nasıl sağlarsınız?
 4. Tilkinin tilki olduğunu anlayana kadar post elden gider sözünden ne anlıyorsunuz?
 5. Öğretmen olarak olumlu istendik davranışlar nasıl kazandırabilirsiniz?
 6. "Birine 40 kere deli dersen deli olur" sözünü açıklayınız?
 7. Elinizde sınırsız bütçe olsa sınıfa nasıl bir teknoloji getirirdiniz?
 8. "Sakınan göze çöp batar" atasözünü açıklayınız.
 9. Descartes'in "Düşünüyorum o haldevarım." sözünden ne anlıyorsunuz?
 10. . Bir internet sitesi kurmak isterseniz ne paylaşırsınız?
 11. EBA ile FATİH projelerinin açılımları nelerdir?
 12. Kan ve organ bağışı konusundaki düşünceleriniz nelerdir?
 13. Divan-ı Lügatit-Türk hakkında bilgi veriniz.
 14. Eğitimin tanımındaki "İstendik davranış değişikliğini" açıklayınız.
 15. Sizce kitaplar mı yoksa internetten yapılan araştırma mı daha iyi? Siz öğrencilerinize hangisini önerirsiniz?
 16. Ebeveyn olarak çocuğunuzun nasıl insanlarla arkadaş olmasını ya da olmamasını istersiniz, nasıl engellersiniz?
 17. Öğrencilere ders içinde veya dışında hangi olumlu davranışları kazandırırsınız?
 18. Gelecekte dünyayı bekleyen en büyük tehlike?
 19. Sanal ortamın olumlu olumsuz getirileri nelerdir?
 20. İnternetin zararlarını önlemek için neler yapılmalı?
 21. Eğitimdeki teknolojiyi ne seviyede buluyorsunuz ve geliştirmek için neler yapılabilir?
 22. Öğrencilere ders anlattınız ve seviyeleri düşük anlamadılar, nasıl bir yol izlersiniz?
 23. Genital dönemde yani 12 yaş grubunda bulunan öğrencilere mesleki eğitim ve grup etkinliklerini nasıl düzenlersiniz, etkileriniz ve katkılarınız nelerdir?
 24. Günümüzde Osmanlı ve Selçuklu mimarisi halâ devam etmektedir. Bunun etkileri nelerdir ve etkiler devam etmeli midir?
 25. .Öğrencileri okul dışındaki vakitlerini olumlu değerlendirmeleri için nasıl faaliyetlere yönlendirirsiniz?
 26. Sizce dünyadaki en büyük tehlike nedir, bunun için hangi önlemler almak gerekir?
 27. Eğitimde pekiştireç gerekli midir? Pekiştirecin olmaması ne gibi sorunlar ortaya çıkarır?
 28. Bir sınıfta teknolojik aletler kullanarak ders işliyorsunuz diğer sınıfta düz anlatım yöntemini kullanıyorsunuz. Bu sınıfların başarısını etkiler mi?
 29. Türk Spor ve sanatını geliştirmek için bireylere ve öğretmenlere düşen görevler nelerdir?
 30. Teknolojik ve bilimsel gelişmeler konusunda seminer yapacak olsanız nelerden bahsederdiniz?
 31. Gelir düzeyi düşük ve gelir düzeyi yüksek ailelerin çocukları arasındaki eğitim farklılıkları nasıl giderirsiniz?
 32. "Her şeye değer biçilir, öğretmenin yetiştirdiğine değer biçilemez." sözünü açıklayın.
 33. Bilgisayarın ölçme ve değerlendirmede ve de izlemede yeri nedir? Olumlu ve olumsuz etkilerini açıklayınız?
 34. Günümüzde literatür taraması yerine internet taraması yapmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
 35. Öğrencilerin teknoloji sayesinde internet üzerinde edindiği bilgiler ne derece güvenilirdir?
 36. Dış ticaret açığını kapatmak için turizmin gelişmesi yönünde nasıl bir yol izlenmelidir?
 37. Derslerde projeksiyon kullanımı ile ilgili neler düşünüyorsunuz ve olumsuz yönleri sizce nelerdir?
 38. İbn-i Sina'nın eğitim sistemi hakkındaki görüşleri hakkında ne düşünüyorsunuz?
 39. Akşam evde televizyon izleyen bir öğrencin, babasının haber ile ilgili yaptığı yorumu ertesi gün gelip size söyledi. Bu durumda ne yapardınız?
 40. Eğitimde bireyin devinimsel ve bedensel gelişimini önceden bilmeniz ne gibi katkı sağlar
 41. Eğitimde hiçbir aileye ve zümreye imtiyaz tanınamaz sözünü açıklayınız.
 42. Örgün ve Yaygın eğitim kurumlarının bir arada olduğu eğitim kampüslerinin verimliliğinin arttırılması için neler yapılabilir?
 43. Kurum Kültürü nasıl olumlu bir havaya dönüştürülür ve bunu nasıl devam ettirebilirsiniz?
 44. Ülkemizde futbol kadar diğer spor dalları neden gelişmiyor? Açıklayınız.
 45. Türkiye'nin bazı yerlerinde hızlı nüfus artışının fazla olmasının eğitime etkileri nelerdir?
 46. "Kırk âlimi bir delille yendim, bir cahili kırk delille yenemedim." sözünü açıklayınız.
 47. Ülkemizde eğitim acısından gelişmişlik düzeyini arttırabilmek için nasıl eğitimciler yetiştirilmeli?
 48. .Eğitimde sürekliliği sağlamak için neler yapılabilir?
 49. Birleşmis milletler hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
 50. Tevhid-i Tedrisat nedir olumlu olumsuz yanları nelerdir?
 51. Boş vaktin önemini açıklayınız.
 52. Öğretmen olarak okula ilk atandığınızda ne yaparsınız?
 53. İnterneti öğrencilere kapatır mısınız?
 54. Genital dönemdeki (12 yaş )çocuklara nasıl etkinlikler planlarınız
 55. Selçuklu ve Osmanlı devletinin geniş coğrafyaya yayılmalarının ülkemiz açısından bize sağladığı avantaj ve önemi nedir?
 56. Teknolojinin okullarda kullanımı hakkında neler düşünüyorsunuz?
 57. Faydaları ve zararları nelerdir?
 58. Sınıf ortamında teknoloji kullanımının öğrenciler üzerinde fiziksel ve ruhsal etkileri nelerdir?
 59. Türk İslam devletlerinde bilime yapılan katkı şimdiye oranla neden fazladır? açıklayınız?
 60. Formal eğitimin faydaları nelerdir?
 61. Ülkemizde turizmi geliştirmek açısından neler yapılabilir?
 62. Eğitimde teknoloji kullanımını yaygınlaştırmak için neler yapılmalıdır?
 63. Küresel ısınmanın olumsuz etkileri nelerdir?
 64. İnsanın toplumsallaşması nedir?
 65. Erasmus programının katkıları nelerdir?
 66. Sanal materyallerin derslerde kullanım amaçları nelerdir? Yararlı ve zararlı yönlerini açıklayınız?
 67. Geçmişten günümüze kadar gelişen iletişim araçlarını düşündüğümüzde geçmiştekini mi kullanırsınız yoksa günümüzdekilerini mi sebep, yarar ve zararlarıyla açıklayınız.
 68. İnternetteki bilginin güvenirliğini nasıl kontrol edersiniz?
 69. Milenyum nedir?
 70. Sanal ortamın olumlu olumsuz getirileri nelerdir?
 71. Eski ve yeni iletişim araçlarını karşılaştırıp ne gibi fayda zararları var?
 72. Teknolojik gelişmelere yeniliklere açık olmayan bir insana ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?
 73. Erzurum Kongresinin toplanış amaçları nelerdir o zamana göre nedenleri açıklayınız.
 74. Çevrenin gelişim üzerine etkileri nelerdir?
 75. II. Mahmut’un muhtarlık sistemini kurmaktaki amacı nedir?
 76. Teknoloji kullanımı ile iletişim becerisi arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
 77. İnsan mı teknolojiye hakim teknoloji mi insana?
 78. Eğitim fakültesindeki diğer öğretmen adaylarına bilişim bakımından verilen bilgiler yeterli mi sizce ? Geliştirmek için neler yapılabilir?
 79. Türk sporunda futbolun neden diğerlerinden daha ön planda olduğunu açıklayın.
 80. Meslek liselerindeki alan eğitimini daha etkili hale getirebilmek için neler yapılmalı?
 81. Eğitimde adaletli olmanın önemi nedir?
 82. Uzaktan eğitimin olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?
 83. Piagetin bilişsel gelişim dönemlerini ve branşınızı dikkate alarak dersinizi nasıl işlersiniz?
 84. GAP’ın sağladığı yarar nelerdir?
 85. Sosyal medya kullanımının öğretmen açısından ders kalitesine etkisi nelerdir?
 86. Coğrafyayı toprak olmaktan çıkaran değerler nelerdir?
 87. İlk Türk devletinin kurucusu kimdir?
 88. Cumhurbaşkanlığı forsundaki yıldızların satısı ve temsil ettiği şey nedir?
 89. Osmanlı devletinin kurucusu ve babasının ismi nedir?
 90. Okuldaki teknolojinin öğrencilere ne gibi katkısı vardır?
 91. Ülkemizde farklı insanların olmasının ülkemize etkileri nelerdir?
 92. Eğitimde teknolojinin yaygınlaşması için neler yapabiliriz ?
 93. Kurum etiği nedir?
 94. Hizmet içi eğitimin önemi nedir ?
 95. Türkiye'nin jeopolitik konumunun olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?
 96. Eğitimde sosyal ağ kuracak olursanız nasıl kullanırsınız? Adı ne olurdu.
 97. Eğitim sistemimizden memnun musunuz ? ne gibi değişiklikler yapmak istersiniz?
 98. Okul kültürü nedir?
 99. Dünyanın en önemli buluşu nedir ?
 100. Bilgiyi aktarmak yerine bilgiye ulaşma yolunu öğretmek gerekir sözü hakkında ne düşünüyorsunuz?
 101. Eğitimde teknoloji kullanımı nasıl eğlenceli hale getirilir.?
 102. Öğrencileri bilimsel araştırmalara yönlendirmek için neler yapabiliriz ?
 103. Kağıt kalemin yerini teknolojik araçların almasıyla ne gibi değişiklikler meydana gelmiştir.?

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.