9 bin 500 Üniversite mezunu polis alınacak

Emniyet Genel Müdürlüğü polis meslek eğitim merkezlerine 9 bini erkek, 500 ü bayan olmak uzere toplam 9 bin 500 kisi alinacaktır.Değerlendirme ve seçme işlemlerine, 2010 yılında düzenlenecek 8. ve 9. uncu dönem Polis Meslek Eğitimlerine katılmak için müra

9 bin 500 Üniversite mezunu polis alınacak

Emniyet Genel Müdürlüğü polis meslek eğitim merkezlerine 9 bini erkek, 500 ü bayan olmak uzere toplam 9 bin 500 kisi alinacaktır.Değerlendirme ve seçme işlemlerine, 2010 yılında düzenlenecek 8. ve 9. uncu dönem Polis Meslek Eğitimlerine katılmak için müra

05 Ağustos 2009 Çarşamba 17:21
9 bin 500 Üniversite mezunu polis alınacak
Emniyet Genel Müdürlüğü polis meslek eğitim merkezlerine 9 bini erkek, 500 ü bayan olmak uzere toplam 9 bin 500 kisi alinacaktır.Değerlendirme ve seçme işlemlerine, 2010 yılında düzenlenecek 8. ve 9. uncu dönem Polis Meslek Eğitimlerine katılmak için müracaat eden adayların KPSS P3 puanlarına göre yapılacak sıralama neticesinde en yüksek puandan başlanarak, (9.000) Erkek, (500) Bayan kontenjanının 3 katı olan (27.000) Erkek, (1.500) Bayan olmak üzere toplam (28.500) aday çağrılacaktır. Değerlendirmede en yuksek puanlı ilk 28 bin 500 aday degerlendirme ve secme islemine alinacaktir. Basvurular 17-28 Ağustos 2009 tarihleri arasında yapılacaktır.İlanın detayları: EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜPOLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİNE (POMEM) ÖĞRENCİ ALIMI DUYURUSU POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ (POMEM) MÜDÜRLÜKLERİ; Polis Meslek Eğitim Merkezleri Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı en az 6 ay süre ile mesleki temel eğitimin verildiği; parasız, yatılı ve üniformalı eğitim kurumlarıdır. 2010 yılında düzenlenecek olan 8. ve 9. dönem Polis Meslek Eğitimlerine alınacaklar için belirlenen kontenjan sayısının tamamlanması amacıyla 2008 ve 2009 yılları Kamu Personel Seçme Sınavının birinden (KPSS - P3) puan türünden (60.000) ve üzerinde puan alan ve en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar için, 8 ve 9 uncu dönem Polis Meslek Eğitimlerine (9.000) Erkek, (500) Bayan toplam (9.500) aday asıl, bu miktarların %30’u olan (2.700) Erkek, (150) Bayan toplam (2.850) aday yedek olarak alınacaktır. MÜRACAAT İŞLEMLERİ Adaylar, ikamet ettikleri İl Emniyeti Müdürlüklerine 17 Ağustos -28 Ağustos 2009 tarihleri arasında, istenen belgelerle birlikte şahsen başvuracaklardır. Müracaatlar 28 Ağustos 2009 tarihi saat: 17.00’da sona erecektir. Eksik belge veya posta yolu ile ya da başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. DEĞERLENDİRME VE SEÇME SINAV YERİ TARİHİ DUYURUSU Değerlendirme ve seçme işlemlerine, 2010 yılında düzenlenecek 8. ve 9. uncu dönem Polis Meslek Eğitimlerine katılmak için müracaat eden adayların KPSS P3 puanlarına göre yapılacak sıralama neticesinde en yüksek puandan başlanarak, (9.000) Erkek, (500) Bayan kontenjanının 3 katı olan (27.000) Erkek, (1.500) Bayan olmak üzere toplam (28.500) aday çağrılacaktır. Adayların, katılacakları bölge merkezleri ve tarihleri, 24 Eylül 2009 tarihinde Eğitim Dairesi Başkanlığının http://www.egm.gov.tr/egitim internet adresinden ve İl Emniyet Müdürlüklerince ilanen adaylara duyurulacaktır. İnternet adresinden ve İl Emniyet Müdürlüklerinde ilanen yapılan duyuru adaylara tebliğ edilmiş sayılacağından ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. DEĞERLENDİRME VE SEÇME İŞLEMLERİ Değerlendirme ve seçme işlemlerine, Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenerek ilan edilen bölge merkezlerinde 28 Eylül 2009 tarihinde başlanacaktır. Değerlendirme ve seçme işlemi, üç aşamadan oluşacak ve 2010 yılında açılacak olan 8. ve 9. uncu dönem için geçerli olacaktır. DEĞERLENDİRME VE SEÇME SINAVI SONUÇLARININ AÇIKLANMASI Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak öğrencilerin başarı listesi, KPSS P3 puanı, değerlendirme (2.Aşama) ve fizikî yeterlik (3.Aşama) puanlarının toplamına göre, en yüksek puandan başlanarak erkek ve bayan olmak üzere ayrı ayrı hazırlanacaktır. Sıralama sonucunda eşitlik olması hâlinde, KPSS puanı daha yüksek olan aday tercih edilecektir. Sıralama sonucuna göre, belirlenen kontenjan miktarı kadar aday asıl, bu miktarın % 30’u kadar aday yedek olarak ilan edilecektir. Adayların başarı durumları 09 Ekim 2009 tarihinde Eğitim Dairesi Başkanlığının http://www.egm.gov.tr/egitim internet adresinden ve İl Emniyet Müdürlüklerince ilanen duyurulacaktır. POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİNE PLANLAMA VE MEMURİYETE ATANMA Polis Meslek Eğitim Merkezleri sınavlarında başarılı olan adayların eğitime alınacakları Polis Meslek Eğitim Merkezlerine planlamaları Eğitim Dairesi Başkanlığınca adaylara ayrıca duyurulacaktır. POMEM Değerlendirme ve Seçme İşlemine katılarak başarılı olan adaylardan askerlik nedeniyle bakaya durumunda olanların okula planlamaları yapılmayacaktır. Eğitim-öğretim başladıktan sonra herhangi bir aşamasında POMEM’den çıkan veya çıkarılan öğrenciler bir daha POMEM Öğrenci Adaylığı için başvuruda bulunamazlar. Ayrıca, 5336 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 inci Maddesinin Ek 24 üncü Maddesinin 5 inci fıkrasına göre Polis Meslek Eğitim merkezlerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına aday polis memuru olarak atanırlar. Bu şekilde atananlar, atanma tarihinden itibaren altı yıl süreyle başka kurumlara nakil yoluyla atanamazlar. POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ BAŞVURU ŞARTLARI a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. b) En az dört yıllık yüksek öğretim kurumu veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak. c) Değerlendirme ve seçme işlemlerinin ilk günü itibarıyla, askerliğini yapmamış erkekler ile bayan adaylar için 27 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 29 yaşından gün almamış olmak (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınır.) Askerliğini yapmamış erkek ve bayan adaylar için 28.09.1983 tarihi ve sonrasında doğanlar, Askerliğini yapan, bu tarihte terhis olabileceğini belgeleyen erkek adaylar için 28.09.1981 tarihi ve sonrasında doğanlar. ç) Erkekler için 167 santimetreden, bayanlar için 165 santimetreden kısa boylu olmamak. d) Sağlık yönünden, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen şartları taşımak. e) Başvuru öncesi ve başvuru sırasında; genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir meşguliyeti bulunmamak; fuhuş, kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeni ile hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, idarî yaptırım uygulanmamak veya hüküm giymemiş olmak, bunlardan herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya yine bunların herhangi birisiyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak. f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından; 1) Mahkûm olmamak. 2) Hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak. 3) Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak. g) (e) ve (f) bentleri adayın eşi hakkında da uygulanır. ğ) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak, daha önceden üyeliği var ise ayrıldığını belgelemek, terör eylemleri ile organize suç faaliyetlerine katılmamış olmak. h) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşıyor olmamak. ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak. i) Silah taşımaya ve silahlı görev yapmaya hukukî bir engeli bulunmamak. j) 8/5/2005 tarihli ve 25809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesi kapsamında ilişiği kesilenler hariç, Genel Müdürlük bünyesindeki eğitim kurumlarından ayrılmış veya çıkarılmış ya da herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak. k) KPSS P3 puan türünden, (60.000) taban puan veya üzerinde puan almış olmak. l) İlgili mevzuat kapsamında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak. şartları aranır. BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER a) Başvuru dilekçesi, (Başvuru esnasında İl Emniyet Müdürlüklerince verilecektir.) b) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu, (Başvuru esnasında İl Emniyet Müdürlüklerince verilecektir.) c) Lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi yada mezun olduğuna dair ilgili üniversiteden alınan resmi yazı. (Yabancı ülkeden alınan lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.) ç) Askerliğini yapmış olanlardan terhis belgesi ve fotokopisi, d) Evli ise evlenme cüzdanının aslı ve fotokopisi, e) KPSS Sonuç Belgesinin aslı ve fotokopisi, f) 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun olarak son bir yıl içinde çekilmiş dört (4) adet vesikalık fotoğraf, g) Adayların adres bilgileri, Adres Kayıt sisteminden İl Emniyet Müdürlüğünce müracaat esnasında alınacaktır. Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olmayanların kayıt yaptırmaları zorunludur. Askerde olanlar birliklerinden askerde olduklarına dair belge getireceklerdir. ğ) Bir (1) adet yarım kapak dosya, BAŞVURU TARİHLERİ: 17 Ağustos – 28 Ağustos 2009 BAŞVURU YERLERİ: İl Emniyet Eğitim Şube Müdürlükleri İRTİBAT ADRESİ: Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Necatibey Cad. No:70 Çankaya / ANKARA Tel: 0 312 412 14 33-34-35-36 Faks: 0 312 425 43 15 Detaylı bilgi için http://www.egm.gov.tr/egitim www.kpsscafe.com
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.