2015 KPSS Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

2015 KPSS sınavı hazırlıkları devam ederken adaylar başvuru tarihini beklemeye devam ediyor. 2015 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? KPSS başvuru rehberi kpss.web.tr aracılığı ile sizlerle.

2015 KPSS Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

2015 KPSS sınavı hazırlıkları devam ederken adaylar başvuru tarihini beklemeye devam ediyor. 2015 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? KPSS başvuru rehberi kpss.web.tr aracılığı ile sizlerle.

30 Nisan 2015 Perşembe 11:58
2015 KPSS Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

2015 KPSS Konu Dağılımları, Başvuru ve Sınav Tarihleri

I. Genel Yetenek/ Genel Kültür alanındaki dersler ve soru sayıları aşağıdaki şekildebelirlenmiştir.

GENEL YETENEK

1-Sözel Bölüm →30 soru

2-Sayısal Bölüm → 30 soru

Bu bölümde “hız testi” uygulanacaktır. Aynı zamanda önceki müfredata göre kapsam oldukça genişlemiştir. Sorular zihinsel işlem yapma becerileri üzerinden zekayı kullanma gücünü ölçecektir. Okuduğunu anlama, hızlı düşünme ve işlem yeteneği belirleyici olacaktır. Bu bölüm adayın entellektüel düşünme, temel bilgi, günceli yorumlama ve okuduğunu anlama gibi özelliklerini ölçecektir.

Bu bölümü oluşturan derslerin müfredat ayrıntıları şunlardır:

Önceki Müfredat Ders: Türkçe
Sözcük Bilgisi→3 soru
Dil Bilgisi→ 6 soru
Anlatım Bozuklukları →3 soru
Okuduğunu Anlama→15 soru
Yazım-Noktalama→2 soru

Yeni Müfredat

Sınav Alanı Sözel Bölüm
Sözel Akıl Yürütme (Muhakeme) Becerileri
-Dil Bilgisi
-Yazım Kuralları - Sözel Akıl Yürütme (muhakeme) Becerileri öncekimüfredatta yer alan konular ile birlikte aşağıdaki konuları da kapsamaktadır:
-Cümleden Kesin Yargı Çıkarma
-Cümle Oluşturma ve Tamamlama
-Paragraf Oluşturma
-Mantıksal Akıl Yürütme

Sorular yukarıdaki konulara dağıtılacak ve geleneksel soru yapıları ile birlikte verilen paragraf (soru kökü) bağlantılı çoklu soru tipleri kullanılacaktır.

Önceki Müfredat Ders: Matematik

Sayılarla İşlem Yapma→6 soru
Matematiksel İlişkilerden Yararlanma→6 soru
Problem Çözme→12 soru
Temel Geometrik Bilgilerden Yararlanma→3 soru
Tablo,Grafik Okuma ve Yorumlama→3 soru

Yeni Müfredat Sınav Alanı:Sayısal Bölüm

Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yöneliksorular önceki müfredattaki konuları da kapsamaktadır. Ek olarak sayısal mantık konusu ve problemler üzerinde sayısal mantık kullanmayı gerektiren sorular gelecektir. Geleneksel soru yapıları ile birlikte bir soru köküne bağlı 2-3 sorunun akıl yürütme becerisine dayalı çözümleme yeteneğini ölçensorular da kullanılacaktır.

GENEL KÜLTÜR

1-Tarih→27 soru
2-Coğrafya→18 soru
3-Temel Yurttaşlık Bilgisi→9 soru
4-Türkiye ve Dünya ile ilgili Genel Kültürel ve Güncel Sosyo-Ekonomik Konular → 6 soru

Bu bölümde adayın entelektüel düşünme,tarihsel bilgi ve düşünme metodolojisi, güncel konularda bilgi düzeyi ve bunu kullanma/yorumlama becerileri ölçülecektir.

Önceki Müfredat (30 soru) Ders: Tarih

Selçuklular ve Önceki Dönem→3 soru
Osmanlı Dönemi→3 soru
III.Selim’den İtibaren Türk İnkılabını Hazırlayan Etkenler→3 soru
Ulusal Kurtuluş Savaşı→5 soru
Atatürk İlke ve İnkılapları→8 soru
Atatürk Dönemi: İç Olaylar ve Dış Politika →8 soru

Yeni Müfredat (27 soru) Ders: Tarih

Anadolu Selçuklu Devleti ve Öncesinde TürkDevletleri→3 soru
Osmanlı Devleti→ 9 soru
Atatürk İlke ve İnkılapları→12 soru
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi→3 soru

Tarih dersinin müfredatı genişlemiş, soru sayısı düşürülmüştür. Çağdaş Türk ve DünyaTarihi yeni konu alanı olarak belirlenmiştir. Osmanlı Devleti konusunda soru sayısı arttığı için konu kapsamı genişlemiştir.

Önceki Müfredat (18 soru) Ders: Coğrafya

Türkiye’nin Fiziki Özellikleri→ 3 soru
Türkiye’nin Beşeri Özellikleri→ 3 soru
Türkiye’nin Ekonomik Özellikleri→12 soru

Yeni Müfredat (18 soru) Ders: Coğrafya

Türkiye’nin Fiziki Özellikleri→ 7 soru
Türkiye’nin Beşeri Özellikleri→ 3 soru
Türkiye’nin Ekonomik Özellikleri→8 soru

Bu bölümde Türkiye’nin Fiziki Özellikleri 3 sorudan 7 soruya çıkarılmış, Türkiye’nin Ekonomik Özellikleri 8 soruya düşürülmüştür.

Önceki Müfredat (12 soru) Ders: Yurttaşlık Bilgisi

Hukuk Başlangıcı ve Genel Kamu Hukuku, Devletler Umumi/Özel Hukuku→3 soru
Anayasa→ 4 soru
İdare →2 soru
Güncel→ 3 soru

Yeni Müfredat (15 soru) Ders: Yurttaşlık Bilgisi

Hukuk Başlangıcı ve Genel Kamu Hukuku→ 3 soru
Anayasa→ 4 soru
İdare →2 soru
Türkiye ve dünya ile ilgili genel, kültürel ve güncelsosyo-ekonomik konular→6 soru

II. EĞİTİM BİLİMLERİ

Önceki Müfredat (80 soru)
Gelişim Psikoloji→8 soru
Öğrenme Psikolojisi→20 soru
Öğretim Yöntem ve Teknikleri→20 soru
Ölçme ve Değerlendirme→12 soru
Rehberlik→ 12 soru
Program Geliştirme→ 8 soru

Yeni Müfredat (80soru)

Gelişim Psikoloji→12 soru
Öğrenme Psikolojisi→ 16 soru
Öğretim Yöntem ve Teknikleri→16 soru
Program Geliştirme→4 soru
Sınıf Yönetimi→4 soru
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı →4 soru
Ölçme ve Değerlendirme→12 soru
Rehberlik ve Özel Eğitim→12 soru
 

2015 KPSS Başvuru ve Sınav Tarihleri


 

Sıra

Sınavın Adı

Sınav Tarihi

Başvuru Tarihleri

 1.

2015 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2015/1)

24.01.2015

08.01.2015
12.01.2015

2.

2015 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2015/2)

21.02.2015

05.02.2015
09.02.2015

   3. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı
2015-DİB-MBSTS 

22.02.2015

22.12.2014
31.12.2014

4.

Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriş Sınavı
2015-JANA

07.03.2015

21.01.2015
03.02.2015

5.

Yükseköğretime Geçiş Sınavı
2015-YGS

15.03.2015

05.01.2015
19.01.2015

6.

2015 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2015/3)

28.03.2015

12.03.2015
16.03.2015

7.

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı
2015-Kaymakamlık

28.03.2015

05.02.2015
18.02.2015

8.

Başbakanlık Personeli Görevde Yükselme Sınavı
2015-Başbakanlık GYS

04.04.2015

25.02.2015
03.03.2015

9.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (İlkbahar Dönemi) 
2015-YDS İlkbahar Dönemi

05.04.2015

12.02.2015
25.02.2015

10.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (İlkbahar Dönemi)
2015-TUS İlkbahar Dönemi

12.04.2015

19.02.2015
04.03.2015

11.

Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (İlkbahar Dönemi)
2015-STS TIP DOKTORLUĞU İlkbahar Dönemi

12.04.2015

19.02.2015
04.03.2015

12.

2015 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2015/4)

18.04.2015

02.04.2015
06.04.2015

13.

Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Liseler ile Bando Astsubay Hazırlama Okulunda Öğrenim Görecek Öğrencileri Seçme Sınavı
2015-ALS

19.04.2015

19.02.2015
05.03.2015

14.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (İlkbahar Dönemi)
2015-ALES İlkbahar Dönemi

10.05.2015

19.03.2015
31.03.2015

15.

2015 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2015/5)

16.05.2015

30.04.2015
05.05.2015

16.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (Mayıs Dönemi)
2015-İSG Mayıs Dönemi

23.05.2015

26.03.2015
08.04.2015

17.

2015-Adalet Bakanlığı-1
2015 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2015-Adli Yargı)
2015 Adalet Bakanlığı İdari Yargı Hakim  Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2015-İdari Yargı)
2015 Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim  ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2015-Adli Yargı-Avukat)
2015 Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin İdari  Yargı Hakim  Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2015-İdari Yargı-Avukat)

30.05.2015

24.03.2015
06.04.2015

18.

Lisans Yerleştirme Sınavı-4 (Sosyal Bilimler) 
2015-LYS4

13.06.2015

08.04.2015
21.04.2015

19.

Lisans Yerleştirme Sınavı-1 (Matematik)
2015-LYS1

14.06.2015

08.04.2015
21.04.2015

20.

Lisans Yerleştirme Sınavı-5 (Yabancı Dil) 
2015-LYS5

14.06.2015

08.04.2015
21.04.2015

21.

Lisans Yerleştirme Sınavı-2 (Fen Bilimleri) 
2015-LYS2

20.06.2015

08.04.2015
21.04.2015

22.

Lisans Yerleştirme Sınavı-3 (Edebiyat-Coğrafya) 
2015-LYS3

21.06.2015

08.04.2015
21.04.2015

23.

2015 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2015/6)

27.06.2015

11.06.2015
15.06.2015

24.

Kamu Personel Seçme Sınavı
2015-KPSS  A Grubu ve Öğretmenlik

04.07.2015
05.07.2015

06.05.2015
21.05.2015

25.

Kamu Personel Seçme Sınavı
2015-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

12.07.2015

06.05.2015
 21.05.2015

26.

2015 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2015/7)

25.07.2015

09.07.2015
13.07.2015

27.

Dikey Geçiş Sınavı
2015-DGS

26.07.2015

22.05.2015
04.06.2015

28.

Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı
2015-Mühendislik Tamamlama

26.07.2015

11.06.2015
24.06.2015

29.

2015 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2015/8)

22.08.2015

06.08.2015
10.08.2015

30.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Sonbahar Dönemi)
2015-YDS Sonbahar Dönemi

13.09.2015

09.07.2015
23.07.2015

31.

2015 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2015/9)

19.09.2015

03.09.2015
07.09.2015

32.

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 
2015-DUS 

20.09.2015

18.08.2015
27.08.2015

33.

Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 
2015-STS DİŞ HEKİMLİĞİ 

20.09.2015

18.08.2015
27.08.2015

34.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (Sonbahar Dönemi)
2015-TUS Sonbahar Dönemi

20.09.2015

18.08.2015
27.08.2015

35.

Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (Sonbahar Dönemi)
2015-STS TIP DOKTORLUĞU Sonbahar Dönemi

20.09.2015

18.08.2015
27.08.2015

36.

2015 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2015/10)

17.10.2015

01.10.2015
05.10.2015

37.

2015 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2015/11)

21.11.2015

05.11.2015
09.11.2015

38.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (Sonbahar Dönemi)
2015-ALES Sonbahar Dönemi

 22.11.2015

01.10.2015
14.10.2015

39.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (Aralık Dönemi)
2015-İSG Aralık Dönemi

 05.12.2015

15.10.2015
28.10.2015

 40.

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2015-YDUS

13.12.2015

22.10.2015
04.11.2015

41.

2015 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2015/12)

19.12.2015

03.12.2015
07.12.2015

* Güncel gelişmelere göre 2015 Sınav Takvimi yenilenebilmektedir. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri tavsiye edilir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.