2009-2 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 10 bini sözleşmeli, 5 bini kadrolu toplam 15 bin öğretmen kadrosuna yapacağı atamalar için başvurular başladı. MEB, 2008 ve 2009 KPSS10 puan üstünlüğü esasına göre 10 bin sözleşmeli ve 5 bin kadrolu öğretmen ataması gerç

2009-2 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 10 bini sözleşmeli, 5 bini kadrolu toplam 15 bin öğretmen kadrosuna yapacağı atamalar için başvurular başladı. MEB, 2008 ve 2009 KPSS10 puan üstünlüğü esasına göre 10 bin sözleşmeli ve 5 bin kadrolu öğretmen ataması gerç

31 Ağustos 2009 Pazartesi 20:11
2009-2 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 10 bini sözleşmeli, 5 bini kadrolu toplam 15 bin öğretmen kadrosuna yapacağı atamalar için başvurular başladı. MEB, 2008 ve 2009 KPSS10 puan üstünlüğü esasına göre 10 bin sözleşmeli ve 5 bin kadrolu öğretmen ataması gerçekleştirecek.Başvurular 11 Eylül 2009 tarihinde sona erecek. Elektronik başvuru formunun doldurulmasından sonra adayların onay işlemleri il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde yapılacak. Atamalar, 14 Eylül 2009 tarihinde bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek ve aynı gün Bakanlığın internet sayfasından duyurulacak. 2009-2 öğretmenlik için başvuru ve atama klavuzu yayımlandı.Başvuru formu ve atama klavuzu için tıklayınız ELEKTRONİK BASVURU FORMUNU DOLDURMADAN ÖNCE BASVURU VE ATAMA KILAVUZUNU DĐKKATLİCE OKUYUNUZ. TÜM BİLİ BASLIKLARININ TAM VE DOĞRU OLARAK DOLDURUP DOLDURMADIĞINIZI KONTROL EDİNİZ. BASVURU SÜRESİ 31 Ağustos - 11 Eylül 2009 ATAMA TARİHİ 14 Eylül 2009 GEÇERLİ SINAV SONUÇLARI 2008 ve 2009 KPSSP10 ELEKTRONİK BASVURU FORMUNUN DOLDURULMASINDAN SONRA ONAY ĐSLEMLERĐ ĐL VE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERĐNDE YAPILACAKTIR. 2009–2 ATAMA DÖNEMİ ÖĞRETMENLĐK İÇİN ELEKTRONĐK BASVURU FORMUNUN ĐNTERNET ADRESİ http://personel.meb.gov.tr TALİM VE TERBİYE KURULU BASKANLIĞININ İNTERNET ADRESĐ (80 sayılı Karar ve eki Çizelge) http://ttkb.meb.gov.tr 2009–2 Öğretmenlik Đçin Basvuru ve Atama Kılavuzu, Bakanlık Makamı’nın 31 / 08 / 2009 tarih ve B.08.0.PGM.0.23.10.03- 447 / 73896 sayılı talimatı gereğince uygulamaya konulmustur. Saygıdeğer Öğretmen Adayı; Çağımız bilgi ve teknoloji çağıdır. Uluslararası rekabette bilgi ve teknolojiden en iyi sekilde yararlananların ilk sıralarda yarıstığı bilinmektedir. Bu nedenle, gelismis teknolojinin en son yeniliklerini siz değerli öğretmenlerimizin hizmetine sunmaktan, is ve islemlerin yürütülmesindeki zaman ve kaynak israfının önlenmesine yönelik tedbirleri sizinle paylasmaktan mutluluk duyuyoruz. Bakanlığımızca 2003 yılında baslatılan projenin devamı olarak, 2005–2 atama döneminden itibaren öğretmenlerimizin atama ve yer değistirme islemlerini eğitim kurumları bazında yapılmaya baslanmıstır. Bu amaçla, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değistirme Yönetmeliği yeniden hazırlanarak 04.03.2006 tarihinde yürürlüğe konulmustur. Aradan geçen dört yıllık uygulama sonucunda, söz konusu Yönetmeliği günümüzün ihtiyaçlarına göre güncelleme çalısmalarına devam edilmektedir. Yönetmelikteki hükümlerin uygulamada karsılasılan sorunlarını gidermenin önemli bir baslangıç olduğunun bilincindeyiz. Basvuruların elektronik ortamda, alanlar bazında eğitim kurumları tercihinde bulunularak alınması, ilk atama biçiminde KPSS puanı, diğer atama biçimlerinde hizmet süresi üstünlüğü esas alınarak atama veya yer değistirme isteklerinin norm kadro ölçütünde gerçeklestirilmis olması hem il millî eğitim müdürlüklerimizin görev yerlerini belirlemede yasadıkları sıkıntıları, hem de öğretmenlerimizin konuya iliskin endiselerini gidermis, seffaf ve adilane bir uygulamayı sürdürmek ve de gelistirmek istiyoruz. Sizlere verdiğimiz her türlü hizmet, bugünümüze ve geleceğimize yapılan en büyük yatırımdır. Bunun için de basvuru ve yer değistirme islemlerini sizler için daha da kolay hâle getirdik. Hem zamandan, hem de basvuru sürecinde gereken evrak yükünden sizleri kurtardık. 2009-1atama döneminden itibaren ilk defa Đzmir Dokuz Eylül Üniversitesinden mezun olan öğretmen adaylarının mezuniyet bilgileri elektronik basvuru formuna otomatik olarak yansıtılmıstır. Basvuru ekranlarına kimlik, KPSS puanını, elektronik ortamda bilgi paylasımı kapsamında YÖK ve üniversitelerle yapılan çalısmalarımız sonucunda YÖK’ün hazırlanmıs olduğu veri tabanına islenmis olan üniversitelerden mezun olanların mezuniyet bilgileri 2009-2 atama döneminde yansıtılacaktır. Bunlardan basvuru esnasında diploma ya da mezuniyet belgesi istenilmeyecektir. Ayrıca, bu atama döneminde basvuru esnasında sağlık, askerlik ve adli sicil durumuna iliskin beyan esası getirilmistir. Adaylar, bu belgeleri toplamak için günlerce uğrasmak zorunda kalmadan en kısa sürede basvurusunu yapabileceklerdir. Ülkemizi belirli alanlarda temsil etmis ve basarılı olmus millî sporcuların ilgili mevzuatında belirtilen hükümler çerçevesinde sınavsız olarak Beden Eğitimi alanına kadrolu öğretmenliğe basvuru islemleri de elektronik ortamda Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile isbirliği yapılarak gerçeklestirilmektedir. Bizim amacımız sizlere objektif ve kaliteli hizmet vermektir. Bu amaçla her yıl daha fazla öğretmen adayımızı istihdam etmek için çalısıyoruz. Kadrolu öğretmenlerle ihtiyacı karsılayamadığımız durumlarda sözlesmeli öğretmen istihdam edilmesine yönelik çalısmalarımız 2006–2007 eğitim-öğretim yılı itibarıyla sistemimize girmis ve toplamda 60.000 sözlesmeli öğretmenin istihdamına ulasılmıs olacaktır. Ayrıca, hâlen sözlesmeli öğretmen olarak fiilen görev yapanlardan zorunlu çalısma sürelerini tamamlayanların bir takvim çerçevesinde kadrolu öğretmenliğe geçirilme çalısmalarımız da hızla devam etmektedir. Kadrolu ve sözlesmeli öğretmenlik basvuruları yanında, 2009-2 atama dönemiyle birlikte ilk defa Okul Öncesi Öğretmenliği alanında 17.000 kadrosuz usta öğreticinin basvuruları elektronik ortamda alınacak, görev yapılacak eğitim kurumu adaylarca tercih edilmek suretiyle belirlenecek ve görevlendirmeler bilgisayar ortamında gerçeklestirilecektir. Bu kılavuz, sizlere öğretmenliğe ilk adım için yol gösterici olacaktır. Öğretmenliğe adım attığınız günden itibaren is ve islemlerle ilgili yol göstericilerin önemini daha da iyi anlayacaksınız. Bundan böyle Millî Eğitim teskilatının yorulmaz, kırılmaz, fedakâr ve idealist üyeleri olacağınızdan kuskumuz yoktur. Bu düsünceyle geleceğin bilgi toplumunu ve çağdas Türkiye’sini olusturacak siz değerli genç ve dinamik beyinlerine ve bireylerine olan güvenimiz tamdır. Geleceğin güvencesi eğitimle, eğitim ise sizlerle mümkün olacaktır. Türkiye’nin geleceği sizlerin vereceği eğitimle sekillenecektir. Öğretmenlik mesleğiniz yasama biçiminiz olsun. Hepinize basarılar dilerim. 27 / 08 / 2009 GENEL AÇIKLAMALAR 2.1. Bu kılavuz, öğretmenlik için aranan genel ve özel sartlar, basvuru, tercihler ve atamaya iliskin esas ve usullerin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıs olup içerik olarak basvuru, atama, göreve baslama is ve islemleri ile eklerden olusmaktadır. Bu süreçler alt baslıklar hâlinde ayrıntılı olarak açıklanmıstır. PDF formatındaki kılavuz http://personel.meb.gov.tr internet adresinden indirilebileceği gibi konu baslıkları seçilerek ayrıntılı açıklamaya ulasılabilecektir. 2.2. Bir önceki atama dönemine ait basvuruların geçerlilik süresi, 2009-2 atama dönemine ait duyuru tarihinde sona ermistir. Atanamayan adayların gerekli sartları tasımaları hâlinde yeniden basvuruda bulunmaları gerekmektedir. 2.3. Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında hâlen sözlesmeli öğretmen olarak görev yapanlar, gerekli sartları tasımaları kaydıyla ilk atama kapsamında kadrolu öğretmenlik için basvuruda bulunabileceklerdir. Kadrolu öğretmenliğe atanamayanlar, bulundukları eğitim kurumundaki görevlerine devam edeceklerdir. 2.4. Atandığı takdirde iki aylık yasal süre içinde göreve baslayabilecek durumda olup hâlen silâhaltında bulunanlar ile atamanın yapılacağı tarihten sonraki celp dönemlerinde sevke tabi olanlar basvuruda bulunabileceklerdir. Sevke tabi olduğu celp döneminde askere gitmeyerek bakaya kalanlar ise haklarında kovusturmaya yer olmadığına dair mahkeme kararı ya da savcılık belgesiyle basvuruda bulunabileceklerdir. Adaylar, askerlikle ilgili durumlarını EK-5/c dilekçe örneği ile basvuru esnasında beyan edeceklerdir. Bunlardan ataması gerçeklesenler, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nda belirtilen yasal süre içinde göreve baslayacaklardır. Yasal süre içinde göreve baslamayanların atamalarının iptal teklifleri süresi içinde Bakanlığa yapılacaktır. 2.5. Adaylar, adli sicil durumlarını EK-5/d dilekçe örneği ile basvuru esnasında beyan edeceklerdir. 2.6. Sözlesmeli öğretmenler göreve baslama tarihi itibarıyla görevlendirildiği ilde bir yıllık görev süresini tamamlamadıkça, ilk defa kadrolu aday öğretmen olarak atananlar, atama sırasında ve Devlet memurluğunda ve öğretmenlikte adaylıkları kaldırılıncaya kadar özür durumuna bağlı olarak yer değistirme isteğinde bulunamayacaklardır. 2.7. Beden Eğitimi Öğretmenliği mezunu millî sporcularımızdan; Olimpiyat Oyunları, Parolimpik Oyunları, Üniversiad Oyunları, Akdeniz Oyunları ile Dünya Askeri Oyunlarında ferdi ve takım müsabakalarında ilk üç dereceye girenler, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler, gençler ve ümitler kategorilerinde Dünya ve Avrupa sampiyonaları ile Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Dünya ve Avrupa sampiyonlarında ilk üç dereceye girenler ile belirtilen yarısmaların takım sporlarında en az on kez ülkemizi temsil ederek millî sporcu belgesi almıs olanlar, KPSS sartı aranmaksızın basvuru yapabileceklerdir. Bu kapsamdaki basvurular, elektronik ortamda alınacak, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Bakanlıkça elektronik ortamda onaylandıktan sonra değerlendirmeye alınacaktır. Basvuruların son günlere bırakılmaması hususu adayların yararına olacağından özellikle basvuru ve onay süresine dikkat edilmesi gerekmektedir. 2.8. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, 21/05/1999 tarih ve 99-64 sayılı Hacettepe Üniversitesi Senato Kararı ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programı ile es değer sayılmıstır. Bu nedenle söz konusu karardan önce yüksekokula kayıt yaptırıp mezun olanlar Beden Eğitimi Öğretmenliğine basvuru yapabileceklerdir. 2.9. Kamu kurum ve kuruluslarında hâlen aday veya asıl Devlet memuru olarak görev yapanlar ile bu görevden adaylığı kaldırıldıktan sonra ayrılmıs olanlar; hizmet süresi üstünlüğü esasına göre kurumlar arası / açıktan atama biçimi ya da geçerli olan KPSSP10 sonucuna göre ilk atama biçimiyle basvuru yapabileceklerdir. Bunlardan hâlen Devlet memuru olarak görev yapanlardan KPSS sonucuna göre basvuru yapacak olanlar, basvuru esnasında EK-5/a ve EK-5/b ile görevli oldukları kurumun muvafakat vermeye yetkili amirinden onaylı muvafakat almak durumundadırlar. 2.10. Okul Öncesi Öğretmenliğine kaynak yüksek öğretim programlarından mezun olanlar; tercihlerini kadrolu öğretmenlik, sözlesmeli öğretmenlik ve usta öğreticilik için kullanabileceklerdir. Usta öğreticilik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/C maddesi kapsamında olup eğitim ve öğretim yılı ile sınırlıdır. Kadrosuz usta öğretici olarak görevlendirilenler, kadrolu ya da sözlesmeli öğretmenliğe atanıncaya/görevlendirilinceye kadar bulundukları eğitim kurumundaki görevlerine iliskin sözlesmeleri her eğitim-öğretim yılı basında yenilenecektir. Usta öğreticiler, bağımsız anaokullarında haftalık 40 ders saati üzerinden ortalama 1.087 TL, eğitim kurumlarının bünyesinde bulunan ana sınıflarında ise haftalık 30 ders saati üzerinden ortalama 815 TL ücret almaktadırlar. 2.11. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara Đliskin Yönetmeliğin “Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” baslıklı bölümün 9’uncu maddesine göre, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında Bakanlığımızca yasal islem yapılacağı hususunun basvuru sahiplerince bilinmesi gerekmektedir. 2.12. Bu kılavuzda yapılan açıklamalara ek olarak basvuru süresi içinde olabilecek değisiklikler ile uygulamalara yönelik açıklamalar Personel Genel Müdürlüğünce, Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinde basvuru süresince duyurulacağından ilgililerce takip edilmesi gerekmektedir. 3. ÖĞRETMENLĐK ĐÇĐN ARANILAN GENEL VE ÖZEL SARTLAR 3.1. Türk vatandası olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandasları için Türkiye Cumhuriyeti vatandası olma sartı aranmayacaktır), 3.2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 3.3. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmis olsa bile; kasten islenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramıs olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin isleyisine karsı suçlar, millî savunmaya karsı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüsvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıstırma, edimin ifasına fesat karıstırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 3.4. Mezun olduğu yükseköğretim programının Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine iliskin kararlarına göre atanacağı alana uygun olmak, 3.5. Öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren tür ve derecede bir ceza almamıs olmak, adlî sicil kaydı bulunanlar ile islediği suçlardan dolayı görevine son verilenler bakımından ise Sicil Kaydı Đnceleme Komisyonunca atanması uygun bulunmak, 3.6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 94’üncü maddesine göre Devlet memurluğundan çekilmis olan ve çekilmis sayılanlarda, aynı Kanunun 97’nci maddesinde belirtilen bekleme süresini basvuruların son günü itibarıyla doldurmus olmak, 3.7. Açıktan Atama biçimiyle atanacaklar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92’nci maddesine göre Devlet memurluğundan iki defadan fazla olmamak üzere kendi istekleriyle çekilmis olmak veya çekilmis sayılmak, 3.8. Öğretmenliğe daha önce ilk defa, açıktan atama veya kurumlar arası biçimiyle atandığı hâlde görevine baslamamıs olanlarda, atandığı tarihe göre basvuruların son günü itibarıyla en az bir yıllık bekleme süresini doldurmus olmak, 3.9. Bakanlık ile Yükseköğretim Kurulu isbirliği çerçevesinde açılan Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon, Đlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası ve Đngilizce öğretmenliği için Đngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini basarıyla tamamlamıs olmak, 3.10. Pedagojik formasyon ya da Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans belgesi olmayan adaylarda, atanacağı alanın taban puanı ve üzerinde puan almıs olmak sartıyla Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSSP10)’nda 75 ve daha yukarı puan almıs olmak, 3.11. Yurt dısındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmıs olmak, 3.12. Sağlık yönünden Türkiye’nin her bölge ve iklim sartlarında öğretmenlik görevini yapmasına engel bir hali olmamak, 3.13. Öğretmenliğe ilk defa atanacaklar bakımından basvuruların ilk günü itibarıyla 40 yasından gün almamıs olmak (31.08.1970 ve daha sonra doğumlu olmak), 3.14. Adaylık dönemi içinde sağlık durumu hariç, görevine son verilenlerden, görevden ayrıldığı tarihten baslamak üzere son basvuru tarihine göre üç yılını doldurmus olmak, 3.15. Đlk defa öğretmenliğe atanacaklarda; 2008 ve 2009 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nda KPSSP10 puan türüne göre atanmak istediği alan için belirlenen taban puan ve üzeri puan almıs olmak, 3.16. Askerlik hizmetini tamamlamıs, bu hizmetten muaf olmak ya da askerde olup terhis olacaklar ile bakaya kalanlardan kovusturmaya yer olmadığına dair mahkeme kararı bulunmak, 3.17. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmamak (Açıktan ve Açıktan Đlk Atama biçimleriyle basvuracaklardan; 31/12/1969 ve öncesi doğumlulardan Sosyal Güvenlik Kurumundan (Devredilen T.C. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli olmadığını belgelendireceklerdir). 4. BASVURU ÇESĐTLERİ 4.1. KADROLU ÖĞRETMENLĐĞE BASVURU VE ATAMA 4.1.1. İlk Atama; Kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nda alanlara göre belirlenen taban puan ve üzeri puan almıs olmak sartıyla; a) Öğretmenlik görevine ilk defa atanmak üzere basvuranlar, b) Özel öğretim kurumlarında görevli olup resmî eğitim kurumlarına ilk defa atanmak isteyenler, c) Vakıf veya özel üniversitelerde öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve arastırma görevlileri, d) Hâlen Devlet memuru olarak çalısanlar, Devlet memuriyetinin adaylık devresinde görevinden ayrılan ya da görevine son verilenler ile bu görevlerinden kendi istekleri ile ayrılmıs olanlardan, yasal bekleme süresini doldurmus olanlar, e) Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında çalısanlar dâhil kamu kurum ve kuruluslarında kanun veya kanun hükmünde kararnameler kapsamında sözlesmeli personel statüsünde çalısanlar bu kapsamda basvuruda bulunacaklardır. İlk Atama biçimiyle basvuracaklar, KPSSP10 puan türü esas alınarak puan üstünlüğüne göre değerlendirileceklerdir. Birden fazla sınava katılan adayların (2008 ve 2009), yüksek olan KPSSP10 puanları basvuru formuna otomatik olarak yansıtılmıstır. Lisans düzeyindeki öğrenimlerinin son sınıfından önce ara sınıf öğrencisi iken lisans mezunu gibi KPSS’ye girenlerin sınav sonucu geçersizdir. Yüksek olması nedeniyle ara sınıf öğrencisi iken girilen sınav sonucu, basvuru formuna yansıtılmıs ise elektronik basvuru formundaki KPSS puanı baslıklı seçenek üzerinden adaylar kendileri değisiklik yapabileceklerdir. Bu değisikliği yapmayanların basvurusu değerlendirmeye alınmayacak, atanmıs olsalar bile atamaları geçersiz sayılarak iptal edilecektir. Đlk Atama kapsamında basvuruda bulunacaklarda, basvuruların ilk günü itibarıyla 40 yasından gün almamıs olmak (31.08.1970 ve daha sonra doğumlu olmak) sartı aranır. 4.1.2. Açıktan Atama; Kamu kurum ve kuruluslarında 657 sayılı Kanuna tabi olarak eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı öğretmen kadrolarında adaylıkları kaldırıldıktan sonra görevinden ayrılmıs olanlar ile yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve arastırma görevlisi olarak en az iki yıl süreyle çalıstıktan sonra görevinden ayrılmıs olanlar, açıktan atama kapsamında kadrolu öğretmenlik için basvuruda bulunabileceklerdir. Đki ve üç yıllık Eğitim Enstitüsü, Eğitim Yüksekokulu, Eğitim ön lisans veya lisans mezunlarının açıktan atama basvuruları kabul edilecektir. Öğretmen lisesi ve ilköğretmen okulu mezunlarının açıktan atama basvuruları kabul edilmeyecektir. Açıktan atanacaklar, öğretmenlikten ayrılmıs oldukları alanlarda basvuruda bulunabileceklerdir. Bu nedenle Açıktan Atama biçimiyle basvuranlardan, Bakanlıkça düzenlenmis en son atama kararnamesinin bir örneği istenecektir. Kararnamesi bulunmayan Okul Öncesi Öğretmenliği / Çocuk Gelisimi ve Eğitimi Öğretmenliği ile Sınıf Öğretmenleri için onaylı atama üst yazısı veya onay listenin ilgili sayfasının fotokopisi geçerli olacaktır. Açıktan Atama biçimiyle basvuracak adaylar, öğretmenlikte geçen hizmet süresi öncelikli olmak üzere Devlet memurluğunda geçirilen hizmet süresi esas alınarak değerlendirilecektir. Bunun dısındaki aylıksız izinde geçirilen süreler dikkate alınmayacaktır. Kamu üniversitelerinde, öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve arastırma görevlisi olarak geçirilen hizmet süreleri öğretmenlikten sayılacaktır. Ancak özel ve vakıf üniversiteleri dâhil özel öğretim kurumlarında, vekil öğretmenlikte, ücretli öğretmenlikte, sözlesmeli öğretmenlikte ve kısmî zamanlı geçici öğreticilikte geçirilen süreler, öğretmenlikte geçen hizmet süresi hesabında dikkate alınmayacaktır. Basvuru formu doldurulurken, bu duruma özellikle dikkat edilmesi adayların yararlarına olacaktır. Hizmet süresini fazla gösteren ya da memuriyette geçen hizmet süresini öğretmenlikte geçmis gibi gösteren adayların basvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu sürenin eksik yazılması ya da öğretmenlik yerine memuriyette geçmis gibi gösterilmesi durumunda ise adayın beyanı esas alınacaktır. Açıktan atama kapsamında basvuruda bulunacaklarda, 40 yasından gün almamıs olmak, KPSS’ye katılmak ve pedagojik formasyon belgesine sahip olmak sartları aranmaz. 4.1.3. Açıktan Đlk Atama; Kamu kurum ve kuruluslarında 657 sayılı Kanuna tabi olarak eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı dısındaki diğer hizmet sınıflarında adaylıkları kaldırıldıktan sonra memurluktan ayrılmıs olanlar, bu kapsamda kadrolu öğretmenlik için basvuruda bulunacaklardır. Açıktan Đlk Atama biçimiyle yapılacak basvurular, Devlet memurluğunda geçirilen hizmet süresi esas alınarak değerlendirilecektir. Bunun dısındaki aylıksız izinde geçirilen süreler dikkate alınmayacaktır. Açıktan Đlk Atama kapsamında basvuruda bulunacaklarda, basvuruların ilk günü itibarıyla 40 yasından gün almamıs olmak (31.08.1970 ve daha sonra doğumlu olmak) sartı aranır. 4.1.4. Kurumlar Arası Đlk Atama; Kamu kurum ve kuruluslarında 657 sayılı Kanuna tabi olarak memurlukta adaylıkları kaldırılmıs olup hâlen görev yapanlar, bu atama biçimiyle basvuruda bulunabileceklerdir. Kurumlar Arası Đlk Atama biçimiyle yapılan basvurular, Devlet memurluğunda geçirilen hizmet süresi esas alınarak değerlendirilecektir. Bunun dısındaki aylıksız izinde geçirilen süreler ile vekil olarak geçirilen süreler dikkate alınmayacaktır. Bunlardan kurum muvafakati, basvuru onay asamasında isteneceğinden Elektronik Basvuru Formu doldurulduktan sonra çıktısının alınarak EK-5’teki yazı örneği ile birlikte görevli bulunulan kurumun muvafakat vermeye yetkili amirine onaylatılması gerekmektedir. Kurumlar arası geçisi, atama yetkili amirlerince uygun görülenler, basvurularını onaylatabileceklerdir. Kurumlar arası ilk atama kapsamında basvuruda bulunacaklarda, basvuruların ilk günü itibarıyla 40 yasından gün almamıs olmak (31.08.1970 ve daha sonra doğumlu olmak) sartı aranır. 4.1.5. Kurumlar Arası Yeniden Atama; Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında veya diğer kamu kurum ve kuruluslarında öğretmenlikte adaylığı kaldırılmıs olup hâlen diğer kamu kurum ve kuruluslarında eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında ya da diğer hizmet sınıflarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalısanlar ile kamu üniversitelerinde hâlen öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve arastırma görevlisi olarak en az iki yıl süreyle görev yapanlar, kurumlar arası yeniden atama biçimiyle basvuruda bulunacaklardır. Kurumlar Arası Yeniden Atama biçimiyle yapılan basvurular, öğretmenlikte geçen hizmet süresi öncelikli olmak üzere Devlet memurluğunda geçirilen hizmet süresi esas alınarak değerlendirilecektir. Bunun dısındaki aylıksız izinde geçirilen süreler ile vekil olarak geçirilen süreler dikkate alınmayacaktır. Hizmet süresinin hesaplanmasında basvuruların son günü dikkate alınacaktır. Bunlardan kurum muvafakati, basvuru onay asamasında isteneceğinden Elektronik Basvuru Formu doldurulduktan sonra çıktısının alınarak EK-5’teki yazı örneği ile birlikte görevli bulunulan kurumun muvafakat vermeye yetkili amirine onaylatılması gerekmektedir. Kurumlar arası geçisi, atama yetkili amirlerince uygun görülenler, basvurularını onaylatabileceklerdir. Kurumlar arası yeniden atama kapsamında basvuruda bulunacaklarda, 40 yasından gün almamıs olmak, KPSS’ye katılmak ve pedagojik formasyon belgesine sahip olmak sartları aranmaz. www.kpsscafe.com kpss
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.