tr/kpss-haberleri/" i" der-0 hs-order-fibars title="/div> /a> < tyle media="pr PMYO 2016 Öğrenci Alımlh3 <a href="hdpclass="hink ="hs-header-c" wta name="dc.description" content="Polis Meslek Yüksekokulu 2016 yılı için öğrenci alımlarına başladı.Pmyo'ya nasıl başvurulur? Başvuru ücr</pv> /a> //> / </Sol Blok //wiv c//ww412.htmass="ha fa8 nt-selolor / </lwE" /> <!--[iss-mtr/_nk rel="dns-premtr/_/libs/jquery/1rise/jquery.sinshim.googlecodemargin-bottom: 20px; } </style $(func <() { func < usteCikar() { //> > <saytrrBak"pss = 1;> > <uzunluk = $(docu = ').} <ollTop(pss.webbbbbbbbbif (uzunluk > 500 &&<saytrrBak"pss == 1){ $("www., <")."nimate({ } <ollTop: "0" }, 1000);> saytrrBak"pss++;> } } setTfmeout(usteCikar, 3000)s.web})lan', anali -head//ww hreflpr <adiv class="hshrefikapsa shrefi="http: <adtyle med//ww hrefi="httpclass="hpx"> <div class="href="hdh-> < rı Ba backgrotypet"> dh1 without-a510"> <head> <title>PMYO 2016 Öğrenci Alımlh1"> dp wta name="dc.description" content="Polis Meslek Yüksekokulu 2016 yılı için öğrenci alımlarına başladı.Pmyo'ya nasıl başvurulur? Başvuru ücr</pv> </scrierv> <div class="hs-htyle mededito <di arı Başvuruları heiplay: block; 1 heit"> //wiv class="h <div mutedrder-0 hs-order-fitentnd"r" tyia-hidden> <uelast"> <a faclass="h_tyih-degistir></i><//i>Ba="htt04-29 01:44:01">29 NisfacconteCuma 01:44"fa fa-fl> er-circle-o"></i>< //wiv class="h <divyo pict"> <a fa-ı mı?" www.kpss.web.tr/"> <img ref="http://www.kpss.web.tr/images/haberler/2016/04/pmyo_2016_ogrenci_alimlari_basvurs.web.tr/images/banner/vb9JO4.png" alt="PMYO 2016 Öğrenci Alımlss.web.meta name="twitter:title" content="PMYO 2016 Öğrenci Alımlar era fa-ı m <!-- h /iv class="hs-htyle med owebaay: block; hs-cant-selolor//wiv c//wwplur?s"class="h dur?s-shrefi="http:fl> /iv class="hs-hlaracdlinowe-header-cosecilontzp: <ada faclass="hstyle <ginkeonrefet="; } </st:wrndow.style()rder-0 hs-order-fistyle style> tyia-hidden> <uelast">era fa-ı da faconrefet=" 20pCs-ca(="htt)"class="her-co <ginkmodal hs-nav-accoundo> tyia-hidden> <uelast">era fa-ı da faconrefet=" 20pUp(="htt)"class="h 20p_bigg <ginkmodal hs-nav-accoer-c" tyia-hidden> <uelast">er-0 hs-order-fislus> tyia-hidden> <uelast">era fa-ı da faconrefet=" 20pDown(="htt)"class="h 20p_small <ginkmodal hs-nav-accoer-c" tyia-hidden> <uelast">er-0 hs-order-fisinus> tyia-hidden> <uelast">era fa-fl> fl> //wiv c//wwyo 20ppclass="hpx"> dif]ta nameeta name-de"> lselolor "http://ref="hdiv c//wwyo <"><strong> wta name="dc.description" content="Polis Meslek Yüksekokulu 2016 yılı içi<strongclass="hk-hab" wss.90pxrong>'i alımlarına başladı.Pmyo'ya nasıl başvurulur? Başvuru ücr</pxrong><br/><br/><br/><br/><br/><> wta name="dc.description" content="Polkapsamınd"="twitter:tkokulu 2016 yılı m_ol =bon"nuyor.title" cod"=şuaeslenlkant=t Mş m i devam ederken, baur? Bis Mesoldukçaslen m i bi< rüumçdeyılı m_ol =olacak. Bulkapsamd"=kokulu 2016=olacağ16 meta is Mesbi< h0tırlatma yapma ihtiyac16 hissettik. Konuyl"=koak"p16 orleak tekr? Bbrlgiln/trrmeye dlen cdc.olasak, meta 2500 lek Yüksekokul16 g çekleştir cdc.<br/><br/> Bullek Yüksekokulu 201lkapsamınd", baur? 016=b.Pmyo'ya ni delledeme g ekiyor.t<br/><pxrong><br/> meta name=.Pmyoya Ne K baş</pxrong><br/><br/> meta n.500 lek Yüksekokul16 g çekleştiriyor.tBulkokulu 2lkapsamınd"= baur? 016=b.Pmyo'ya i orleak 75 TL yilledeme g ekmektedir.tB.Pmyo'ya i ledenmeyenlkutub nrına baş 201lonaur?ar =yacaktır.<br/><pxrong><br/> meta B.Pmyo�ştyl 201lne dir</pxrong><br/><br/> Öncelik-h orleak herhangi bi< YGS a_ta tüuü üze nden tüm= baur? 016=tml"z 270 a_ta alm_ol =olmal 201lg ekmektedir.tAksi takdir deyıl baş 2lkokuar =makt içr.tAy201c yoy lelçürü, bedenlkuww.wn/teksi id =s'934ık ylenünden t'934ık Ylen tme iğ nde beliylelenştyl 201ltlkulak. Kamu zlea2016 y