İçişleri Bakanlığı 1545 memur personel alımı başvuruları başladı!

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ilana göre Nüfus Müdürlüğü, Kaymakamlık, Valilik gibi kurumlara toplamda 1545 sözleşmeli memur personel alımı yapılacağı ifade edildi. İşte başvuru şartları ve ilanın detayları...

İçişleri Bakanlığı 1545 memur personel alımı başvuruları başladı!

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ilana göre Nüfus Müdürlüğü, Kaymakamlık, Valilik gibi kurumlara toplamda 1545 sözleşmeli memur personel alımı yapılacağı ifade edildi. İşte başvuru şartları ve ilanın detayları...

16 Mayıs 2017 Salı 17:03
İçişleri Bakanlığı 1545 memur personel alımı başvuruları başladı!

Devlet Personel Başkanlığı'nda yayımlanan İçişleri Bakanlığı personel alımı ilanı ilgi çekiyor. KPSS puanı ile yapılacak alım hakkında bilgi edinmek isteyen binlerce aday, ilanın detaylarını araştırmaya başladı.

Türkiye'nin çeşitli illerinde farklı pozisyonlarda istihdam edilecek personellerden olmak isteyen adaylar 22 Mayıs 2017 Pazartesi tarihine kadar başvuru işlemlerini yapabilecekler. Toplamda 1545 personelin istihdam edileceği İçişleri Bakanlığı personel alımı kapsamında göreve başlayacak adaylar "Büro personeli" pozisyonlarında çalışacaklar.

Başvuru şartları belli oldu

*657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,

*En az önlisans mezunu olmak,

*1 Ocak 2017 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1982 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar)

*2016 Yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; Lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93 puan türlerinden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla KPSS puan türü esas alınarak yapılacak başarı puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyonun 4 katı adayın içerisinde bulunmak.

Başvurular nereden ve nasıl yapılacak?

1- Müracaatlar; elektronik ortamdaki İş Talep Formu ile yapılacaktır. Posta yoluyla veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2- Adaylar; Bakanlığımızın (www.icisleri.gov.tr) adresli internet sitesinde yer alan; “T.C. İçişleri Bakanlığı 2017 Yılı Sözleşmeli 4/B Büro Personeli – Lisans (4 yıllık) Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formu” ya da “T.C. İçişleri Bakanlığı 2017 Yılı Sözleşmeli 4/B Büro Personeli – Önlisans (2 yıllık) Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”ndan, KPSS (B) grubu puan türünden kendisine uygun olanı seçerek 15-22 MAYIS 2017 tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edeceklerdir.

3- Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini
ibraz ederek temin edebilirler.

4- Adaylar ilanda yer alan puan türünden ikisine de sahip iseler ancak bir puan türü ve en fazla bir adet pozisyon için başvuruda bulunabileceklerdir. Birden fazla İle ve/veya 
5 pozisyona müracaat eden adayların, başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

5- Adaylar, İş Talep Formunu doldurup, “Başvuru Formunu Onayla” butonuna bastıklarında ekrana “Tamam” ve “İptal” butonları gelecektir. Elektronik ortamda başvurusunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adaylar “Tamam” butonuna basacaklardır. “Tamam” butonuna basıldıktan sonra adaylar bilgilerinde değişiklik yapamayacaklardır. “Tamam” butonuna basmadan önce bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu fark eden adaylar ise 22 MAYIS 2017 tarihi saat: 17:30’a kadar “İptal” butonuna basarak İş Talep Formunu yeniden güncelleyebileceklerdir.

6- Başvurular tamamlandıktan sonra sistem kapatılacağından İş Talep Formunun çıktısı alınamayacaktır. Bu nedenle adayların İş Talep Formunun çıktısını belirtilen başvuru tarihleri arasında almaları gerekmektedir. Aksi takdirde sorumluluk ilgili adaylara aittir.

7- Müracaatını elektronik ortamda tamamlayıp İş Talep Formunun çıktısını alan adaylar Bakanlığımız (www.personel.icisleri.gov.tr) internet adresindeki Örnek Formlar ve Dilekçeler sayfasında bulunan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu elektronik ortamda eksiksiz ve hatasız bir şekilde doldurarak 2 nüsha çıktısını almak zorundadırlar. Alınan nüshaların her birine adayın fotoğraf yapıştırarak imzalaması şarttır.

8- Personel Genel Müdürlüğünce; her il için puan türüne göre ayrı ayrı olmak üzere belirlenen ve ilan edilen pozisyon sayısının 4 katı kadar sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait il bazlı listeler, 26 MAYIS 2017 tarihinde Bakanlığımız (www.icisleri.gov.tr) adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.

9- Adayların elektronik ortamda doldurup çıktısını alarak, fotoğrafını yapıştırıp imzaladığı 2 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ile bir adet imzalayıp fotoğrafını yapıştırdığı İş Talep Formunun çıktısına bu ilanın (E) maddesinde belirtilen diğer sınav başvuru belgelerini de bu belgelere ekleyerek en geç 30 MAYIS 2017 tarihi mesai bitimine kadar bulundukları İlin Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerine imza karşılığı elden teslim etmeleri zorunludur. Giriş(Sözlü) Sınav Başvuru Belgeleri, teslim tarihi ve teslim
yerleri ile ilgili ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

10- Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerince yapılacak kontrolde Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunun eksik veya hatalı olması durumunda; formun yeniden düzenlenerek çıktısının alınması gerektiğinden adayların sınav başvuru belgelerini teslim ederken formun kaydedilmiş flash belleğini ve/veya CD’sini, yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

11- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunda yer alan nüfus bilgileri bölümü, adayın nüfus cüzdanı ile kontrol edileceğinden sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların, yanlarında nüfus cüzdanlarını getirmeleri zorunludur. Gerekli kontrol işlemleri tamamlandıktan sonra nüfus cüzdanları ilgili adaylara tekrar iade edilecektir.

12- Bu ilanın (E) maddesinde belirtilen Giriş(Sözlü) Sınav Başvuru Belgelerinin bir veya bir kaçını bu ilanda belirtilen süre içerisinde teslim etmeyen adaylar, Giriş(Sözlü) Sınavına alınmayacaklardır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacak olup sorumluluk ilgili adayların olacaktır. Posta, mail, faks yoluyla gönderilen Giriş(Sözlü) Sınav Başvuru Belgeleri kabul edilmeyecektir.

13- Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan müracaatlar ile sınav başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.

14- Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Giriş sınavı başvuru belgeleri nelerdir?

1) Başvuru sırasında aday tarafından elektronik ortamda doldurulan İş Talep Formunun imzalanmış ve fotoğraf yapıştırılmış bilgisayar çıktısı,

2) Adayların (www.personel.icisleri.gov.tr) internet adresindeki Örnek Formlar ve Dilekçeler sayfasında bulunan ve elektronik ortamda doldurup çıktısını alarak, fotoğrafını yapıştırıp imzalayacağı 2 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ve formun kaydedilmiş flash belleği ve/veya CD’si,

3) Diplomanın veya mezun olduğunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi veya tasdikli sureti(Diploma fotokopisi, aslı ile karşılaştırılıp kontrol edilip onaylandıktan sonra diplomanın aslı adaya tekrar iade edilecektir. Yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olan adayların ise Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.),

4) Son altı ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf.

Başvurular nasıl değerlendirilecek?

Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından adaylar il tercihleri ve KPSS puanları esas alınarak en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacak ve her il için puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 katı kadar aday sınava çağırılacaktır. Son aday ile aynı puana sahip adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır.

Sınavlara katılmaya hak kazananların listesi 26 Mayıs'ta İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden adaylara ilan edilecek. Ardından bölgesel sınav komisyonları sınava girmek için gereken belgeleri teslim eden adayların gerekli şartları taşıyıp taşımadığını kontrol edecek ve taşıyan adaylar sınava girecekler.

Sözlü sınavlar Temmuz'da

Sözlü sınavlar bölgesel olarak belirlenen 7 ilde gerçekleştirilecek. 3 Temmuz 2017'de tüm bölgelerde eş zamanlı yapılacak sınavlar belirlenen sınav komisyonlarınca yapılacak. Sözlü sınava girecek adayların listesi ise 8 Haziran 2017'de İçişleri Bakanlığı resmi sitesinden duyurulacak.

SONUÇLAR 26 MAYIS'TA

Personel Genel Müdürlüğünce; her il için puan türüne göre ayrı ayrı olmak üzere belirlenen ve ilan edilen pozisyon sayısının 4 katı kadar sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait il bazlı listeler, 26 MAYIS 2017 tarihinde Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır

BELGELER 30 MAYIS'TA HAZIRLANACAK

Adayların elektronik ortamda doldurup çıktısını alarak, fotoğrafını yapıştırıp imzaladığı 2 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ile bir adet imzalayıp fotoğrafını yapıştırdığı İş Talep Formunun çıktısına bu ilanın (E) maddesinde belirtilen diğer sınav başvuru belgelerini de bu belgelere ekleyerek en geç 30 MAYIS 2017 tarihi mesai bitimine kadar bulundukları İlin Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerine imza karşılığı elden teslim etmeleri zorunludur. Giriş(Sözlü) Sınav Başvuru Belgeleri, teslim tarihi ve teslim yerleri ile ilgili ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır

SÖZLÜ SINAV İÇİN BAŞVURU BELGELERİ NELER OLACAK?

1) Başvuru sırasında aday tarafından elektronik ortamda doldurulan İş TalepFormunun imzalanmış ve fotoğraf yapıştırılmış bilgisayar çıktısı,

2) Adayların (www.personel.icisleri.gov.tr) internet adresindeki Örnek Formlar veDilekçeler sayfasında bulunan ve elektronik ortamda doldurup çıktısını alarak, fotoğrafınıyapıştırıp imzalayacağı 2 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ve formunkaydedilmiş flash belleği ve/veya CD’si,

3) Diplomanın veya mezun olduğunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi veya tasdiklisureti(Diploma fotokopisi, aslı ile karşılaştırılıp kontrol edilip onaylandıktan sonradiplomanın aslı adaya tekrar iade edilecektir. Yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezunolan adayların ise Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen denklik belgesini ibraz etmelerigerekmektedir.),

4) Son altı ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf

Son Güncelleme: 16.05.2017 17:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.