KPSS HABERLERİ İLAN --> --> --> iv> ss="hs-nav pull-left"> ss="hs- le hs-nav-1 hs-order-" me"> bars hs-header-wraiv> select colota-spy="as-top-pper --> clasota-spy=iv> er-wrapper clearfix fov da
2ass="hs-header-wrav-l clas baheak hs-rippcaro c0px; 13:03 Almanya'da Gece Kulübü daH Sa"dnsrı Çok Sayıda Ölü Ve Y"molılar...h6> ttp://wwc="httline color-hie_paeadlmhie_p href="http://www. color-headlmh07me href="http://wwwwww.> c0px; 15:53 Ee="moğum'Gö Erkek Mass=lara Y"mı Zodanlı Çolışm"hs-kkıh6> ttp://wwc="httline color-hie_paeadlmhie_p href="http://www. color-headlmh07me href="http://wwwwww.> c0px; 10:34 Milli Savunm Bakanlığı (MSB) Uzdan Y"mdnsmcısı Alımı Yrel=yorh6> ttp://wwc="httline color-hie_paeadlmhie_p href="http://www. color-headlmh07me href="http://wwwwww.> c0px; 09:55 Şehi/wwwarası Otobüswwwd" Sovil Trafik Uvgulodasıh6> ttp://wwc="httline color-hie_paeadlmhie_p href="http://www. color-headlmh07me href="http://wwwwww.> c0px; 09:37 İşsiz Kmaz_lar İç SağlltesHizmetetmelden Ve="len Başvuru Süausine...h6> ttp://wwc="httline color-hie_paeadlmhie_p href="http://www. color-headlmh07me href="http://wwwwww.> c0px; 09:20 ber_! Borsa Kmzahensrdı" color-headlmh07Sınakp-nav-link5dkp>AltınteleDövizd"/a> ber_! Borsa Kmzahensrdıh6> ttp://wwc="httline color-hie_paeadlmhie_p href="http://www. color-headlmh07me href="http://wwwwww.> c0px; 08:36 uçl"mı kültelahens" color-headlmh07Sınakp-nav-link5dkp>İç ininri Bakanlığı 40 Mass= Alımına Aiti Değia> uçl"mı kültelahensh6> ttp://wwc="httline color-hie_paeadlmhie_p href="http://www. color-headlmh07me href="http://wwwwww.> c0px; 17:17 iGK'nıntPromosyon Ödemnetmele Bir Bahka Daha Kmtl="dnsh6> ttp://wwc="httline color-hie_paeadlmhie_p href="http://www. color-headlmh07me href="http://wwwwww.> c0px; 16:46 Enon Dyon Rakam/iwındania> ra Do/iwda/a> ber_h6> ttp://wwc="httline color-hie_paeadlmhie_p href="http://www. color-headlmh07me href="http://wwwwww.> c0px; 16:01 iağlltesBakanı Recep Akdağ'daniaigara İle İlgili YenieDüzenl"#fh6> ttp://wwc="h hs-header-wraiv> < clear href="httpline color-headrarfix" < e adow hs-head-r hsanopaddiv Y-lhs-top-hs-top-hs-top-hs-top-hs-top-line color-hrar hrref="http://wwwwwwine color-h header:bef re { conte var site_url = 'htt-wra$(funcRFH3() { funcRFH3 usteCikar() {wwwe p://wayearBakaaya = 1;e p://uzunluk = $(docu laz).rl ollTop(ize: coooooooooif (uzunluk > 500 &&/wayearBakaaya == 1){ $("kika,> ").animate({ rl ollTop: "0" }, 1000);e wayearBakaaya++;e } } setT7meout(usteCikar, 3000)e: co}) name="googata-sp er-wrav-l claslte height:ndif href="httplh1meliği Değişti 1 namendar" reia-hiddendc.sue net-09-03 10:02:58">03 Eyl yönetmPerşembe 10:02 > ef="http://www/div> ef="ht iine color-head--meac < >
le=rongmDrewwwle=rongmMADDE 6 - (2) Böl ym/program/iwl" t drewwwel krediltme eleehafta/ltesarf_ltme, varsaeöl koşul/iwı i .pdrewwwin yamıyl="/iwaagöre dağılımı, laboratuvar, pratinkçrlışm",eitaj vb. avgulodapdrewwwi, avgulodapdrewwwilden yüz yüzdael="lecekler, yüz yüzdael="lecek pdrewwwin devam koşul/iwı eleörgün iiktisat öiktincietmelin a"aumuecemetaadrewwwk"lgiliabirit kurulunun kar"mı eleienatonun onayl= i .pb> (3) Drewwwel krediltme,eöiktincietmel iş yüv y dikkatlealınawak b> (4) İlgili birit kurulua0', fındanib> i" e dayalı e> zodanlı veya e> zodanindz o/iwak ya da video konf-hanila sunu"aumu_r.le=rongmDreeatodapeleekle/sil koşul/iwıle=rongmMADDE 7 -(2) Programa "lk kez kayl=t ya tnsransiiktinci,0kayl=t ya tnsrdığı iiktisat yl="ına ait yamıyl="/iwın t ympdrewwwili a/m=k zorunea o/up ist yamıyl="/iwl"n dre alodaz.(3) Lküns program/iwınea 1 inci yamıyl="ıntt ymppdrewwwilden başamılı o/imayansiiktinci 5 inci ele7 nci yamıyl="/iwl"n; 2 nci yamıyl="ıntt ympdrewwwilden başamılı o/imayansiiktinci 6 ncı ele8 inci yamıyl="/iwl"n; 3 inc y yamıyl="ıntt ympdrewwwilden başamılı o/imayanssiiktinci 7 nci yamıyl="l"n; 4 inc y yamıyl="ıntt ympdrewwwilden başamılı o/imayansiiktinci hsa8 inci yamıyl="l"n dre alodaz.le=rongmYeniekayl=t,0kayl=t yinil"#f eledre kaydıle=rongmMADDE 8 - gul-heeleekayl=t koşul/iwı k Öğretim şti" at Kurulunun b> (2) Yeniekayl=tta,ekayl=t koşul/iwını ytmele g" armeyen elekaydını süausi iç ılya tnsrm=yansiiktinci kayl=t h-kkını kaybebefo(3) MerkezFakülteöiktisat eleUzaktansi iktisat Seme_p da göre eamesat-iiktisat ya nav yönetme yini kayl=t ya tnsrac=k öiktinci,0 varsaebu heme_pdekieölcekiekaydını silearmekle yüv yml ydüa. Bui yüv yml yl yğünü ytmele g" armeyen öiktincinel eskiekaydı tespit edild a erefo(4) MerkezFakülteöiktisat eleUzaktansi iktisat Seme_p da göre iiktisat ya nav yönetme kayl=tlı iiktinci,0öiktinimele dnvam etmnk "stedle=rongmi rgün iiktincinel dre aldasıh6e=rongmle=rongmMADDE 9 - le=rongmKayl=t iptalile=rongmMADDE 10 -(2) K/hea "stemet .pkayl=t silearmek "steyen öiktincie"lgiliabirite dilekçe .pbaşvurur.ÜÇp-naÜtBÖLÜMSnde dlar eleBaşamıa nametmenearme Esasl"mıh6phelp color-hbackebil">le=rongmSnde dlarle=rongmMADDE 11 - le=rongmSnde d kural/iwıle=rongmMADDE 12 - (2) Snde d kural/iwına avm=yansiiktincinel o otber_l" t inde dı,einde d görevliltme 0', fındanidüzenl"necek "Birey/al Snde d İptal Tutonağı"na dayaniwak "lgiliabirit yti" at kurulu kar"mıyla geçersiz wayl="ır.(3) Snde dı/inde dları geçersiz wayl="ansiiktinci bu dre/drewwwden 0 ', h aldr = 'kabul edilir. Kopya nebent .p inde dı/inde dları geçersiz wayl="ansiiktinci,0kopya o/iyl=nıntg-hçekle> timetaainde d döneminie"zleyen "lk inde d dönemindeehiçbir dreel inde dına giremnzo Buiiiktinci h-kkınea 18/8/2012 0reihli ele28388/wayl="ı Resmi Gazete'ılyayım/inaniYükseeöiktisat Kber_l"mı i iktincilDisiplin işti" /> hea ele7 nci maddes inibirelci fıkrasının (e) b>hea hüv ymltme avgulondaz.(4) H-hepdasebeer-1çrsaeolsun,einde dlara kmtl="mayansiiktinci ç daztmetainde dıayrel="daz.le=rongmBaşamıadnametmenearmesile=rongmMADDE 13 - ype=rongm(1) i iktincilbaşamısının adnametmenearilmesilde esi Açık Öğretim Fakülteöiktisat, İfakülteleeİşin sıFav yönetme i iktincilDnametmenearme Seme_p " kullanı"ır. Bu heme_pi3 uvgulodapesasl"mı "lgilianav yönakurulunun ti"risi .pSenato a0', fındanikar"ma bağlanır. height:90px; float:ndifr; } 1 jer -bannwebort=ata-s height:enter i90px;;ink hr6 (adsbyrel="d = wapow.adsbyrel="d || []).push({}) name="goog jer -#dasaustueclasort=sı ta-(2) Başamıanotu,pSenato 0', fındanib> a) Haraanot/iwı elekmtwayl="awı şunliwdır:le=rongml 1px"/> ar s-dncorat="d: uneetmer r hHaraaNotu/d  y 1px"/> ar s-dncorat="d: uneetmer r hKmtwayl=sıh6e e=rongmeA 4,00eB 3,70BA 3,30BB 3,00BC 2,70CB 2,30CC 2,00CD 1,70DC 1,30DD 1,00FF 0,00b) Buiharaanot/iwı a ek o/iwak;DZ:lDnvamindz,KL: Kmadnsrıadns,MU: Muaf,SD: S', iı namel,YT: Yetetme,YZ: Yetetbac,haraanot/uadnametmenearmel-hed/yrel="aumu_r.aa) DZ taraanotu; dnvam zorunluluğu bulunanidrewwwe devam koşulunuaiağlamayansiiktinciydael="l_r. DZanotu; FF veya YZ taraaanotuyla e> dnametdir.bb) KL taraanotu; programdanikaadnsrıaanidrewww ç el="l_r.cc) MU taraanotu; iiktincinel birtyükseeöiktisat kber_unea alıp da/başamdr = 'olduğu ve "lgiliabiritel yti" at kurulu a0', fındanimuaf tutulm=sı avgun bulunanidrewww ç el="l_r.çç) SD taraanotu; yrel="al dre intibakıes> ucu iiktincinel s', iıo"mayacağıidrewww ç el="l_r.dd) YT ve YZiharaanot/iwı;e"lgiliabirit kurulunun kar"mı eleienatonun onayl=yla notiort=lodasına kmtl="ması avgun görül#fyen drewwwde,lbaşamınıntg 'Gizlilmesi ç kullanı"ır. Başamılı iiktinciyda YT,lbaşamısız iiktinciyda hsaYZiharaanotu el="l_r.(3) Drelbazınea başamıanotuna altaindeır avgulondası,eesi Açık Öğretim Fakülteöiktisat, İfakülteleİşin sıFav yönetme i iktincilDnametmenearme Seme_p " dagöre "lgiliabirit kurulunun kar"mı eleienatonun onayl=yla b> le=rongmİsarpzle=rongmMADDE 14 - ype=rongm(1) i iktinci,0inde dıaa0'kip ebel 5 işgünü iç ılinde d s', /iwı a esarpz edeumu_r. Bu hüau geçt ra yrel="al esarpzlar dikkatlealındaz.(2) i iktinci,0inde des> uçl"mınıntass= edild ra yrel="al esarpzlar dikkatlealındaz.le=rongmNotiort=lodası eledre tekriwıle=rongmMADDE 15 - ype=rongm(1) i iktincinin başamı aber_i;eh-hedönemin s' unea dönem notiort=lodası (DNO) elegenel notiiort=lodası (GNO) i .pb> notielekredisi dikkatleealınır. Notiort=loda/iwı eirgülbel (,)es> ra ikilbasam=klı o/iwak tg 'Gizlilir.(2) Herhangitbir dönemin s' unea 2,00 GNO'sunu aiağlayamayansiiktinciydaakhseminkyetetbaceinkuyamısı rel="ır. Akhsemink aber_i "Uyamı" o/insiiktinci,0FF,aYZieleDZiharaanot/u drewwwinildre planınea g 'Gizlilenedönemindeea/m=k zoruneadır. Akhseminkyetetbaceinkkuyamısı a/insiiktincinin, birts> raki dönemin s' uneaki GNO'sunun 640pz 2,00 o/m=sı gwwek_r. Bu koşulu ytmele g" ar"#fyen öiktincin akhsemink aber_i "Tekriw"1çr. Akhseminkaber_i "Tekriw"1çanibirtöiktinci,0 GNO'sunu 640pz 2,00'yetyükseltene kmdar akhseminkyetetbaceinkuyamısı a"dnsğı dönemden esabarel FF,aYZieleDZiharaanotu1çanidrewwwi .p bir a erefo(3) Programdaniültearıaanidrewwwin ytmele öiktincin hangitdree/drewwwilalacağı,e"lgiliabirit kurulunun kar"mı eleeienatonun onayl= i .pb> (4) Dikey geçrin/lküns 0'mam/imaekapsamınea kayl=t ya tnsransiiktincinel daha ölcedeh aldr = 've/başamdr = 'olduğu "lk 4 yamıyl="ea t drewwwe iç MU taraanotuael="l_r. Mezuniydt koşul/iwını aiağlam sı aber_inda iiktincinel GNO'su,aönlküns programındania"dnsğı idrewwwin ort=lodası i .plküns eamesatt indrasınea a"dnsğı drewww üzdrilden hesaplaniwak Noti ber_ B> gusilde (transknadollde)tg 'Gizlilir.(5) Yatay geçrinekapsamınea kayl=t ya tnsransiiktincinel ölcekieönlküns/lküns programındania"dnsğı ve/başamılı o/duğu drewwwin intibakıe rel="ır elebu drewwwe ilişki3 daha ölcedeh aldnsğı not/iw Notii ber_ B> gusilde g 'Gizlilir. i iktincinin GNO'su,aöncekiediplomae programındaniintibakıe rel="anidrewww .pei Açık Öğretim Flden a"dnsğı drewww üzdrilden hesaplanır.DÖRDp-naÜtBÖLÜMDrelTransf-ha eleMuafiydti,0Böl ym/Program/iw Arası Geçrinle=rongmDreetransf-ha elemuafiydtile=rongmMADDE 16 - ype=rongm(1) si Açık Öğretim Fa MerkezFakülteöiktisat eleUzaktansi iktisat Seme_p dagöre iiktisat ya nav yönetme kayl=t ya tnsrac=k öiktincinel dre transf-h rininmetmelde; daha ölcedeh aldr = 've/başamdr = 'olduğu Atat yrk İlkelwwi eleİnkl="ap TreihFa (III), T yrk Dilia(III), Yabancı Dila(III) eleTemne B"lgitTeknolojietmea (III) drewwwe iç MU taraanotuael="l_r elebu not/iw Noti ber_ B> gusilde MU taraanotua .pg 'Gizlilir. Bu drewwwe ilişki3 dre transf-ha t=leum,eshsece birtkez o/m=k üzdrda"lgilianav yönakurulu a0', fındanib> (2) i nlküns program/iwındanimezun1çan/iwl"n, aynı veya farklı maz_larındakielküns programına dnvam etmnk "steyenwww lküns programına "lgiliamevzulthüv ymltme dagöre kaydebmu_r. Gwwekliagörüld yğünde "lgiliabirit yti" at kurulunun kar"mı elek Öğretim şti" at Kurulunun onayl= i .pfark drewwwe b> le=rongmBöl ym/program/iw arası geçrinle=rongmMADDE 17 - ype=rongm(1) MerkezFakülteöiktisat eleUzaktansi iktisat Seme_p dagöre iiktisat ya nav yönetme kayl=tlı çanitöiktinci,0birit yti" at kurulunun ti"risi elek Öğretim şti" at Kurulunun onayl=yla b> BEŞ"hNC"htBÖLÜMDiplomalar eleB> gul-hle=rongmDiplomalar eleb> gul-hle=rongmMADDE 18 -(2) Kayl=tlı olduğu lküns programınıntask 4 yamıyl="ındani640pz 120 AKTS kredi (3) Mezuniydt drecewwwildiplomaya rzl="a',. i iktinciye, mezuniydtine kmdar aldr = 'olduğu drewwwdeki başamı aber_inu tg 'Gizl"nsNoti ber_ B> gusi el="l_r.(4) Lküns ve önlküns diplomal"mına fotoiktaf rel=ştırl="daz.(5) E40pz 30 AKTS kredi (6) GNO'su 3,50 veya üzdri1çan "Yüksee Onur i iktincisi", GNO'su 3,00 i .p3,49 mrasınea çan hsa"Onur i iktincisi" 'o/iwak mezun1çur. Anc=k disiplin cezası a/insiiktinci,0b> ALTINCItBÖLÜMÇe> tli elea> Hüv ymltmle=rongmYürürl yktenekaadnsrıaaniğişiklikkype=rongmle=rongmMADDE 19 - le=rongmYürürl ykype=rongmle=rongmMADDE 20 - ype=rongm(1) Buişti" /> le=rongmYürütmeype=rongmle=rongmMADDE 21 - ttp://wwc="htths-toiine color-ha < muted a> Gincelwwme: 03.09.netm10:03< > toiv> e re { line av-ly', i res-1px"/> :0e_ > efiine color-ha < keyword[endine color-h07Sın>ei h0re K> hkpss.web.tr/" class="hs-nav-lin class="hsA%C3%96F+S%C4%B1eğ+Y%C3%B6i" /> <%C4%9Fop:aberlerAliği Değişti" /> h6> hkpss.web.tr/" class="hs-nav-lin class="hsnet+A%C3%96F+S%C4%B1eğ+Y%C3%B6i" /> <%C4%9Fop:aberlernetmAliği Değişti" /> h-top-line -->ine color-headbox-com lazs codiv classheadwwwine color-headsilg conte< >
nom lazs-or reia-hiddendc.sue < Yoer_l"ms-top-line -->-top-lttp://wwc="httline av-lyoer_l"m href="http://w
  h-li-nav --> ttp://wwc="htt -->-ul ttp://wwc="httline color-h 1eimg src="http://wwc="htt ttp://wwc="httl.kpss.web.tr/images/banner/vb9JO_thwmes/ad-r hsO4.png" no_authore="dc.netmevk" re color-h.kp-rouneed"/>"htt-> ttp://wwc="httli hs-nav --> ttp://wwc="httline color-h 11eimg src="http://wwc="htt var s" av-ladsoyad"iback="30" maxlength="50" :aberlerAd oyad gwwekli!itter://www ttp://wwc="htt"httlar sareapname-hyoer_" maxlength="1000ww.olor-h 12s-av-ladm laz_fieldesonkeyup var sKey(this.form)" placeholder="Yoer_ yazm=k iç bu a/inı kullaniumu_rs iz. Yoer_ yazarkenel ytf640pşağıda rzl="ankuyamıları göz inünde bulunabernuz! ar sareaimg src="http://wwc="htt :0r href="http://wwwwwc="htt height:ndifr hYinıt: @name/hkpss.webte_url = ':void(0)" color-hkaadim hxh6> h-top-line --tp://wwwwwc="htt tjer -#yoer_l"m ta-s://wh-top-linmg l color-hhidden-modul" 1px"/> height:ndif">hab-h height:ndif">"imag height:ndif">nalsf/d > tjer -.eclas kapsa.eclas "imagata-spsine color-headbox eadbox-related b-20 codiv classhewine color-headsilg conte< >
  book k-or reia-hiddendc.sue < İlgili Hclass=" > efi > efiine color-head-ntK5-hmead-ntK5-h-tss.e< >
  h-top-line --tp://wline color-h < ie_paeadbeheimg src="hhkpss.web.tr/" class="hs-nav-linaofnaof-ara-egist-vack-s> uc/iwi-acikk5deas26-27 kasim-aof-vack-f94503akika Hap-nav-link5dkp:aberlerAliğ"maainde de(vack) s' uçl"mı aültkk5deı 26-27 KaindmmAliğvack s' uçl"mı s',gulodaassheadwwad/dline color-h ie_p-.kpome"kpss.web.tr/images/banner/vb9JO4.png" yonetmelithumbssne6/12igi_d"madegistivack_s> uc/iwi_acikk5dea_26_27_kasim_gi_dvack_s> uc/iwi_s',guloda_f94503_99a23e="dc.netmeliğ"maainde de(vack) s' uçl"mı aültkk5deı 26-27 KaindmmAliğvack s' uçl"mı s',gulodaasteh-top-line --tp:/line color-h ie_p-capRFH3 t-10 h-top-line --tp://wline color-h < ie_paeadbeheimg src="hhkpss.web.tr/" class="hs-nav-linaofn26-kasim-aof-egisti-arf_-kac" cbasl"yacak-aof-egist-arf_ltmes26-f94413akika Hap-nav-link5dkp:aberler26 KaindmmAliğinde dıaarf_lkaçta başiayacakmAliğinde dsarf_ltme 26 Kaindmassheadwwad/dline color-h ie_p-.kpome"kpss.web.tr/images/banner/vb9JO4.png" yonetmelithumbssne6/11n26_kasim_gi_degisti_arf__kac" _basl"yacak_gi_degist_arf_ltme_26_kasim_f94413_538f1.Jpedc.netm26 KaindmmAliğinde dıaarf_lkaçta başiayacakmAliğinde dsarf_ltme 26 Kaindmasteh-top-line --tp:/line color-h ie_p-capRFH3 t-10 n-adayi-"cincbasvurul"m-yiwincbasliyoe-> rakiHclas" > line --tp:/l hs-heline --tp://wwwwwher -Sağ Blokata-s://wwwwwwine av-lsideb re color-hsideb r 1 4 classheadwwad/dp:mg src="htt line color-h el olot arnute e }
  n0px;-or < a> Dakikah-top-line hkpss.web.tr/" class="hs-nav-lins> dakika-yonetmelakika Happer clearfix folink < ocb">Tümiiv> i > efiine color-head eld-ntK5-hm nir hin backgrouned-nlor:#f22613">Gp-naELiv> w. color-h0reihlonceelik" cik"/> ne7-07-30 13:03:55 h ne7-07-30 13:03:55/d s-top-lheader-wrapper cleasaSıthousaSı
  A/m=ny 'da Gece Kulübüne Hcin-Saadnsrı ÇokaSayıda il y Ve Y"malılar V riv> > efi > ef="httpiine ik" chsm-l claslte< ik" chsav-l95018" color-h ie_p k-tr0assheader-wrapper cleasate href="httpi"> nir hin backgrouned-nlor:#c0392b">EKONOMİ w. color-h0reihlonceelik" cik"/> ne7-05s26 15:53:28 h ne7-05s26 15:53:28/d s-top-lheader-wrapper cleasaSıthousaSı
  Eeta oğum Y" Erkek Memur/iwa Y"mı Zodanlı Çrlışm" Hckkıiv> > efi > ef="httpiine ik" chsm-l claslte< ik" chsav-l94596" color-h ie_p k-tr0assheader-wrapper cleasate href="httpi"> nir hin backgrouned-nlor:#3498db">İLAN w. color-h0reihlonceelik" cik"/> ne7-02-04m10:34:47 h ne7-02-04m10:34:47/d s-top-lheader-wrapper cleasaSıthousaSı
  MilliaSavunm Bakanlnsğı (MSB)eUzdan Yiwdımcısı Alımı Y" ıyoeiv> > efi > ef="httpiine ik" chsm-l claslte< ik" chsav-l94595" color-h ie_p k-tr0assheader-wrapper cleasate href="httpi"> nir hin backgrouned-nlor:#f22613">Gp-naELiv> w. color-h0reihlonceelik" cik"/> ne7-02-04m09:55:14 h ne7-02-04m09:55:14/d s-top-lheader-wrapper cleasaSıthousaSı
  Şeh > efi > ef="httpiine ik" chsm-l claslte< ik" chsav-l94594" color-h ie_p k-tr0assheader-wrapper cleasate href="httpi"> nir hin backgrouned-nlor:#f22613">Gp-naELiv> w. color-h0reihlonceelik" cik"/> ne7-02-04m09:37:24 h ne7-02-04m09:37:24/d s-top-lheader-wrapper cleasaSıthousaSı
  nir hin backgrouned-nlor:#3498db">EKONOMİ w. color-h0reihlonceelik" cik"/> ne7-02-04m09:20:23"h ne7-02-04m09:20:23/d s-top-lheader-wrapper cleasaSıthousaSı
  nir hin backgrouned-nlor:#16a085">İLAN w. color-h0reihlonceelik" cik"/> ne7-02-04m08:36:52"h ne7-02-04m08:36:52/d s-top-lheader-wrapper cleasaSıthousaSı
  uc/iwi-acikk5deasf94591akika Haberlerİçrinltme Bakanlnsğı 40 Memur Alımına Aiti DeğiS' uçl"mı Aültkk5deıe ap-nav-link5dkp>İçrinltme Bakanlnsğı 40 Memur Alımına Aiti DeğiS' uçl"mı Aültkk5deıiv> > efi > ef="httpiine ik" chsm-l claslte< ik" chsav-l94590" color-h ie_p k-tr0assheader-wrapper cleasate href="httpi"> nir hin backgrouned-nlor:#c0392b">EKONOMİ w. color-h0reihlonceelik" cik"/> ne7-02-03 17:17:20"h ne7-02-03 17:17:20/d s-top-lheader-wrapper cleasaSıthousaSı
  SGK'nıntPromosy> Ödemnltme d Bir Bank Daha Kmtl="eıiv> > efi > ef="httpiine ik" chsm-l claslte< ik" chsav-l94589" color-h ie_p k-tr0assheader-wrapper cleasate href="httpi"> nir hin backgrouned-nlor:#3498db">EKONOMİ w. color-h0reihlonceelik" cik"/> ne7-02-03 16:46:48"h ne7-02-03 16:46:48/d s-top-lheader-wrapper cleasaSıthousaSı
  ra-do/irda-s> -aber_-h94589akika HaberlerEnfppey> Raka_l"mındaniS> ra Do/irda a> Dber_e ap-nav-link5dkp>Enfppey> Raka_l"mındaniS> ra Do/irda a> Dber_iv> > efi > ef="httpiine ik" chsm-l claslte< ik" chsav-l94588" color-h ie_p k-tr0assheader-wrapper cleasate href="httpi"> nir hin backgrouned-nlor:#e74c3c">EKONOMİ w. color-h0reihlonceelik" cik"/> ne7-02-03 16:01:35"h ne7-02-03 16:01:35/d s-top-lheader-wrapper cleasaSıthousaSı
  Sağlltk Bakanı Recep Akdağ'daniSigiwa İle İlgili YenieDüzenl"#fiv> > efi > ef="hth-top-liv> line color-h el fred-bg ead eldsocial e }
  psine color-head el eldtab olot arnute e }
  book k-or > efi > liv> l pspg src="h > pg src="hnav -->s-top-l nav -->s-top-lheadddddddddddsheadwwad/dddddddddddddddddwwher -Sol Dikey Rekazm ta-s://wwwwwddddwwhr-wrapper crekazm dikey sol" 1px"/> ink hrscrargin-bscr hrsheadwwad/dddddddddddddddddwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwws-top-lheadddddddddddsheadwwad/dddddher -Sağ Dikey Rekazm ta-s://wwwwwddddwwhr-wrapper crekazm dikey sagiort=lo" 1px"/> ink hrscrargin-bscr hrsheadwwad/dddddddddddddddddwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwsheadwwad/dddddddddddsheadwwad/dddddddddddddddddwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwl hs-heline --tp://wwwwwwwwwwwl hs-hewwwwwwline color-headfootte< go-clazte< foottedboxed -nlordfootte< mt-20 b-50 codiv class line color-h foottedtopm home
  line color-h foottedmid codiv classheader-wrapper cAntKae dm hrewwwwwwline color-headfootte-catmKPSS HABERLERİ h-li-.l"hhkpss.web.tr/" class="hs-nav-linoabts">ÖABT h-li-.l"hhkpss.web.tr/" class="hs-nav-linass=/">İLAN h-li-.l"hhkpss.web.tr/" class="hs-nav-line="hs/">EKPSS h-li-.l"hhkpss.web.tr/" class="hs-nav-lindhbts">DHBT h-li-.-ul hul .l"hhkpss.web.tr/" class="hs-nav-linmemur/">MEMUR h-li-.l"hhkpss.web.tr/" class="hs-nav-linguncel/">Gp-naELiv> h-li-.l"hhkpss.web.tr/" class="hs-nav-linales/">ALES h-li-.l"hhkpss.web.tr/" class="hs-nav-linegesat/">EĞİTİM h-li-.l"hhkpss.web.tr/" class="hs-nav-linyds/">YDS h-li-.-ul hul .l"hhkpss.web.tr/" class="hs-nav-lindgs/">DGS h-li-.l"hhkpss.web.tr/" class="hs-nav-linekonomi/">EKONOMİ h-li-.l"hhkpss.web.tr/" class="hs-nav-linaof/n>eli h-li-.-ul wwwwwwl hs-heline --line color-headfootte-about mobi .r reia-hiddendc.sue < Mobi h->ta-s://wwwwwwa color-h footted/link"pss.web.tr/" class="hs-nav-linkunyeakika me"> addrehs-card-or reia-hiddendc.sue < Künyeh6> wa color-h footted/link"pss.web.tr/" class="hs-nav-lin in "simakika me"> envelope-or reia-hiddendc.sue < İln "şimh6> wa color-h footted/link"pss.web.tr/" class="hs-nav-linhitene-ekleakika me"> cldif" reia-hiddendc.sue < Sitene Ekle > line --tper-wrapper c wa color-h footted/link"pss.web.tr/" classteumu_simas-p HaberlerTE B"l"şim">TE B"l"şimh6> w hs-heline l hs-hewwiv> l hs-hewwwwwwline av-l arodaascolor-headsdivch-modal modal hide fhsee apbildex="-1" reia-/iuelledby-l aroda-l" ro"/> halog" reia-hiddendc.sue er-wrapper cmodald/sdythousaSı
  vhidden"pname-hm"pvalue="arodaa linputppt"> vhidden"pname-hauth"pvalue="b9e4d55503f930448d0f71d604f609190d074544"ste line av-l aroda-l" color-hinput-appenda linputpcolor-headbcf eadsdivch-inputphousaSı vsdivch"pname-hq Hav-lsdivch" lbutt> color-headsdivch-btnthourider- eadborx fo-nlor"ipt"> vsubmiiome"> sdivch"preia-hiddendc.sue < h l hs-h l/formi line color-headsdivch-popul"m
  tags" reia-hiddendc.sue < Popüwww Etiketwww:/d hkpss.web.tr/" class="hs-nav-lin class="hsTEOG+s', +iptal+edilecek+mi" color-h ie_p HaberlerTEOG s', iptal edilecek mi"me"> alg r hkpss.web.tr/" class="hs-nav-lin class="hsveli+b"lgilenearme+heme_pi+giri%C5%9F" color-h ie_p Haberlerveli b"lgilenearme heme_pi gir"ş"me"> alg r hkpss.web.tr/" class="hs-nav-lin class="hsBa%C5%9Fkale+ clase color-h ie_p HaberlerBaşkalea clas"me"> alg r hkpss.web.tr/" class="hs-nav-lin class="hserdo%C4%9Fs=" color-h ie_p Haberlererdoğal"me"> alg r hkpss.web.tr/" class="hs-nav-lin class="hsa/m=ny +vack" color-h ie_p Haberlera/m=ny vack"me"> alg r l hs-h l hs-h l hs-h line av-l uy> halog" reia-/iuelledby-l uy> pt"> vbutt> " color-ha oseelik" ciismior-hmodal" reia-hiddendc.sue × h line lh3 av-l uy> iye Gir"şih6h3 tpe hs-h tper-wrapper cmodal-/sdy line color-headlogin-formpowebblacsh lformpowi>orm"pactioneb.tr/" class="hs-nav-linildex.php?m=login&rd=.tr/%3A%2F%2Flass="hs-nav-li%2Faof%2Faof-egist-yoi" /> or-hinputName Kullanıcı Aeıivliuel- ad -.r-wrapper cAntKro"se- ad - dlinputpav-linputName svalue="" name-hkullanici"ipt"> var s" placeholder="Kullanıcı Aeı" required- ad -. hs-h -. hs-h -.r-wrapper cAntKro"-groupe- ad -.liuel apper cAntKro"-liuel" >or-hinputPperwordp>Şifreivliuel- ad -.r-wrapper cAntKro"se- ad - dlinputppt"> vpperwordpsvalue="" name-hsifre"pav-linputPperwordp placeholder="Şifre" required- ad -. hs-h -. hs-h -.r-wrapper cAntKro"-groupe- ad -.r-wrapper cAntKro"se- ad - dlbutt> pt"> vsubmiiorapper cbtnthourider- eadtdch btn-succehsome"> sign-/wwwreia-hiddendc.sue < Gir"ş Y" h ad -. hs-h -. hs-h l/formi e hs-h tpe hs-h tper-wrapper cmodal-footteas line lkpss.web.tr/" class="hs-nav-linuy> iye Olh6> ine lkpss.web.tr/" class="hs-nav-linunuttumakika Happer c Şifrepi unuttum?h6> ine lbutt> color-hbtnthourider- eadtdch btn-dalgte< ik" ciismior-hmodal" reia-hiddendc.sue Kapativbutt> h linl hs-h l hs-h vapplication/ld+json"m { ine "@AntK5 s": b.tr/" cschema.org", ine "@pt">": bOrganization", ine "url": b.tr/" class="hs-nav-lin" ,hlogo": { "@pt">": bI.pngObject", ine ine "url": b.tr/" class="hs-nav-lin4.png" ban dm/vb9JO4.pndc, ine ine "ink h": 190, ine ine "argin-": 90ine } ine eline } l rl = '> vapplication/ld+json"m { ine "@AntK5 s": b.tr/" cschema.org", ine "@pt">": bWebSite", ine "url": b.tr/" class="hs-nav-lin", ine "poK5-hhalAction": { "@pt">": bSdivchAction", ine ine "ap-nav": b.tr/" class="hs-nav-lin class="hs{sdivch_ttem_string}", ine ine "query-input": brequired name-sdivch_ttem_string"line } } l rl = '> vapplication/ld+json"m { ine "@AntK5 s": b.tr/" cschema.org", ine "@pt">": bNewsAe { ", ine "mainE-hhtyOfPpng": { "@pt">": bWebPpng", ine ine "@id": b.tr/" class="hs-nav-linaofnaof-egist-yoi" /> ": beliği Değişti" /> laekaSısel eamesat,einde d, yüz yüzdaaakhseminkdanışm"nlltk elebüro hizmeti el="leneböl ym/program/iwdakie eamesat-iiktisati,g) Rektör:pei Açık Öğretim F Rektörünü,ğ)eienato:pei Açık Öğretim F ienatosunu,h)eUzaktansi iktisat: Yükseeiiktisat kuer_l"mında; b"lgi eleiln "şimteknolojietmene ikyalı o/iwak paz_lananieleyürüt ylen, aynı mekanea bulunmaksızıntiiktisat etmanı ve öiktincietmi3 karşl=lltkllta etkile> mene ikyalı o/iwak gteçekle> ti="leneeamesat-iiktisati,ifhse eder.İK"hNC"htBÖLÜMEamesat-i iktisate İlişki3 Esasl"wi iktisat yl="ıMADDE 4 - (1) Bir iiktisat yl="ı, hww 0biri 640pz 70 iiktisat günü o/m=k üzdrdagüz ve/bahar yamıyl="l"mındani1çuşur. AkhseminkTakvat,e"lgiliabirit kurulunun kar"mı eleienatonun onayl=yla b> zodanlı veya e> zodansız o/iwak ya da/video kotf-hansla sunu"iumu_r.Dre a0'ma eleekle/sil koşull"mıMADDE 7 - (1) i iktinciye, lgilianav yöna0', fındanibir yamıyl="da 30 AKTS krediyi geç#fyecekpşek deidre a0'ması rel="ır. i iktinci, topazm 45 AKTS krediyi geç#fyecekpşek deiist yamıyl="danidreeekleyeumu_r veya lgilianav yöna0', fındania0'nani drewwwe sileumu_r. Dre silme, o/m=sı aber_inea bir ist yamıyl="ın pdrewwwilden başianorak rel="ır. i iktinciidreeekle/sil rinltmltme i, kayl=t yinil"#f 0reihlwwe iç deielesadece o yamıyl=" iç y" r elebu rinltmltmk s' radaniesaraz edemnz.(2) Programatask kez kayl=t ya tnsrinsiiktinci,0kayl=t ya tnsrdnsğı iiktisat yl="ına ait yamıyl="l"mın t ympdrewwwili a/m=k zorunda çup ist yamıyl="/iwl"n dre alodaz.(3) Lküns programl"mında 1 inci yamıyl="ın t ymppdrewwwilden başamılı o/imiy"nsiiktinci 5 inci ele7 nci yamıyl="/iwl"n; 2 nci yamıyl="ın t ympdrewwwilden başamılı o/imiy"nsiiktinci 6 ncı ele8 inci yamıyl="/iwl"n; 3 incüeyamıyl="ın t ympdrewwwilden başamılı o/imiy"nssiiktinci 7 nci yamıyl="l"n; 4 incüeyamıyl="ın t ympdrewwwilden başamılı o/imiy"nsiiktinci se 8 inci yamıyl="l"n dre alodaz.Yeniekayl=t, kayl=t yinil"#fieledre kaydıMADDE 8 - (1) Yeniekayl=t elekayl=t yinil"#f 0reihlwwe, süauwwwe, usulwwwe, kayl=ttatastenecekpb> guler ele kayl=t koşull"mı k Öğretim şti" at Kurulunun b> uinde dıagözisatliao/iwak yüz yüzdael/veya çzvritiç rel="ır. Bunu la bir timetaainde dadöneminie"zleyen ask inde dadönemindeehiçbir dre inde dına giremnz. Buiiiktinci h-kkında 18/8sne2 0reihli ele28388/wayl="ı Resmi Gazete'dlyayı_/inan Yükseeiiktisat Kuer_l"mı i iktinciiDisiplin işti" /> raki dönemin ao undaki GNO'sunun 640pz 2,00 o/m=sı gteek_r. Bu koşulu ytmene g" ar"#fyen öiktincin akhsemink aber_ie"Tekr"m" o"ur. Akhseminkaber_ie"Tekr"m" o"anibir iiktinci,0 GNO'sunu 640pz 2,00'ye yükseltene kmdareakhseminkyetassizeinkuyamısı aadnsğı dönemden isabareneFF, YZieleDZiharfanotu o"anidrewwwi .pebir gusildep(transk = 'ilde)tg 'Gizlilir.(5)/Yatay geçrinekapsamınea kayl=t ya tnsr"nsiiktincinin öncek önlküns/lküns programındaniaadnsğı ve/başamılı o/duğu drewwwin intibakı rel="ır elebu drewwwe ilişki3 ikha öncedenealdnsğı notl"m NotiiDber_ B> gusildepg 'Gizlilir. i iktincinin GNO'su,aöncek diplomae programındaniintibakı rel="anidrewww .pei Açık Öğretim Flden aadnsğı drewww üzdrilden hesaplanır.DÖRDp-naÜtBÖLÜMDre Transf-hi eleMuafiydti,0Böl ym/Programl"m Arası GeçrinDre transf-hi elemuafiydtiMADDE 16 - (1) si Açık Öğretim Fa MerkezFakülteöiktisat eleUzaktansi iktisat Seme_p dagöre iiktisat ya nav yönetme kayl=t ya tnsricakmiiktincin dre transf-h rinltmltme de; ikha öncedenealdışlve/başamdışlolduğu Atat yrk İlkelwwe eleİnkl="ap TreihFa (III), T yrk Dilia(III), Yabancı Dila(III) eleTemnl B"lgi Teknolojietmea (III)edrewwwi iç MU harfanotuael="l_r elebu notl"m NotiDber_ B> gusildepMU harfanotua .pg 'Gizlilir. Bu drewwwe ilişki3 iree transf-hi t=leum,esadece bir kez o/m=k üzdrda"lgilianav yönakurulu a0', fındanib> gulerDiploma/iw eleb> gulerMADDE 18 - (1) Kayl=tlı olduğu eönlküns programında 640pz 120 AKTS kredi gusi el="l_r.(4) Lküns ve önlküns diplomal"mına fotoiktaf rel=ştırl="daz.(5)/E40pz 30 AKTS kredi tli elea> Hüv ymlwwYürürl yktenekaadnsrıaaniyti" /> sa, ine "derl = 'ion": "si Açık Öğretim Fakültesi iktisat Fav yönsi ifakülteleişin sınav yönetmi3i inde diyti" /> ": bI.pngObject", ine ine "url": b.tr/" class="hs-nav-lin4.png" class="naof_egist_yoi" /> ": bnewsa, ine "wordCoun-": 3451, ine "4nLangupng": "tr-TRa, ine "pt"icalAgeRalgt": "7-a, ine "ruthor": { "@pt">": bPreon", ine ine "name": bKPSS WEB TRa ine } ine ,"publkher": { "@pt">": bOrganization", ine ine "name": bKPSS WEB TRa, ine ine "logo": { "@pt">": bI.pngObject", ine ine ine "url": b.tr/" class="hs-nav-lin4.png" ban dm/vb9JO4.pndc, ine ine ine "ink h": 466, ine ine ine "argin-": 60 ine ine } ine } ine } l rl = '> rakiHalas', loadI.png: '.tr/images/banner/vb9JO_th- l" ourise/4.png" loader.gif' }); e rl = '> vK5 s/javarl = '"> docu laz.addEvlazLastener('DOMCntK5-hLoaded', function(evlaz) { viwe enu = new superb({ er- laz: '.es-ist-auperb . > as wrapper', Anuazte:nalse }); }); $('.es-ist-modal').on('click', function(e) { e.prevlazDefault(); $($(this).ik" ('ss.w')).modal('show') }); $('# aroda').on('show', function () { $('kika').addColor('kadsdivch-shown').on('sl oll mousewheel touchmove',eitopSl olling); }).on('shown', function () { $('.es-sdivch-input').snetct(); }).on('hidden', function () { $('kika').removeColor('kadsdivch-shown').off('sl oll mousewheel touchmove',eitopSl olling); }); $(function(){ }); $("#adm laz_lkt .K5 s").pKkült(); $("#paylas").jsSocials({ url: location.ss.w, K5 s: docu laz.querySnetctorAll(".es-share saSı")[0].innerHTML, showCoun-:nalse, showLiuel:nalse, shares: [ { share: "twitttea, via: "a, hashtags: bKPSS.WEB.TR- KPSS VE Gp-nDEM HABERLERİ" }, "facebook", "googleplus", "linkedin", "piazteest", ] }); teumu_sim(' ine (function(i,s,o,g,r,a,m){i['Googleei ly { sObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ ine (i[r].q=i[r].q||[]).push(argu lazs)},i[r].l=1*new Dk"/();a=s.crek"/Er- laz(o), ine m=s.getEr- lazsByTagName(o)[0];a.async=1;a.s.weg;m.parentNode.insertBefore(a,m) ine })(wtndow,docu laz,'rl = '','mages/google-ai ly { sas-p/ai ly { sajs','ga'); ine g ('crek"/', ai litik_ga, 'ruto'); ine g ('send', 'ppngview'); ine e rl = '> her -End-Googlepei ly { s ta- ine e e /sdy-livkika>